Vårdorganisation?

Case management. Bättre samordning, effektivare vård. Större delaktighet för patienter och närstående?Inger Anund?Recito 2009?www.recito.se?isbn 978-91-86207-48-9??

1 september 2009

Case management är ett arbetssätt som genom samordning av vården ska göra den bättre och billigare,helt enkelt mer effektiv. Ansvarig för den uppgiften är en case manager, som kan vara sjuksköterska. Som patientens ombud ska case managern medverka i samordningen av vården tillsammans med vårdteamet. Hon eller han kan också vara den som leder det multidisciplinära vårdteamet. Arbetssättet är inte så utbrett i Sverige, men enligt författaren desto vanligare i bland annat usa, där det har drivits fram på grund av allt högre kostnader för sjukvården. ?

En informativ bok för den som vill förstå bakgrunden till case management och hur det kan fungera praktiskt, skriven av en sjuksköterska som har utbildat sig till case manager i usa. AJ 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida