Vårdtåget i Gävle. Publiken krävde besked av landstingspolitiker

Vårdtåget i Gävle. Publiken krävde besked av landstingspolitiker
Patrik Stenvard (röda byxor) fick det hett om öronen när Vårdtågspubliken krävde konkret besked om hur landstinget skulle bli den attraktiva arbetsgivare han just hade utlovat. Foto: Mats Åstrand

”Svara på frågan!” Gävleborgspolitikern Patrik Stenvard fick det hett om öronen när Vårdtågspubliken i Stora gasklockan krävde ett mer konkret besked om hur landstinget skulle bli den attraktiva arbetsgivare han just hade utlovat.

Landstingspolitiker från tre landsting – ett borgerligt styrt, ett vänsterstyrt och ett styrt av en blocköverskridande koalition – satt uppradade på podiet i den gamla gasklockan i Gävle hamn, nu omgjord till konferenslokal.

Patrik Stenvard (M) i opposition i Gävleborg hade just förklarat att han ville att landstinget skulle bli en ”attraktiv arbetsgivare”. Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund suckade och sa att hon hade hört det där förut, men sällan fick något svar på frågan om hur detta skulle gå till.

– Hur, konkret, tänker ni göra? frågade hon.

Hans svar handlade om att ”starta processer”, beställa och följa upp, ett svar som uppenbarligen gjorde vare sig Anna-Karin Eklund eller publiken nöjd.

Publiken krävde svar

”Svara på frågan!”, ropades det från salen.

Ingalill Persson (S), nytillträdd ordförande i landstingsstyrelsen i Dalarna, försökte sig dock på att beskriva en attraktiv arbetsgivare:

– Att varje nyanställd ska få en personlig utvecklingsplan så att hon känner att hon har ett utvecklande arbetsliv framför sig. Lönen är viktig, men det här är nog ännu viktigare, sa hon.

Diskussionen kretsade kring patientsäkerhet, vårdkedjor, arbetsvillkor (i synnerhet när det gäller nattarbete och tid för återhämtning), att se det friska lika väl som det sjuka, att ge sjuksköterskor och andra medlemmar i Vårdförbundet utrymme att verkligen utnyttja sina kunskaper.

Fick applåder

Applåder rev Ingalill Persson ner när hon pekade på att också läkarnas arbetstid måste schemaläggas.

Sjuksköterskan Charlotte Klötz, dessutom landstingspolitiker (FP), rönte samma uppskattning när hon från salen pläderade för fyra år utan klåfingriga organisationsförändringar. Ett krav som dock inte Erik Weiman, ordförande (M) i landstingsstyrelsen i Uppsala län, kunde tillgodose.

– Det kommer att krävas stora förändringar för att landsting och kommuner ska samarbeta bättre om de multisjuka äldres behov. Så något fribrev mot organisationsförändringar kan vi inte utfärda, sa han.

Sjuksköterskornas kompetens

Anna-Karin Eklund tog upp sjuksköterskornas kompetens – och hur dåligt den utnyttjas.

– Arbetsgivarna klagar på brist på iva-sjuksköterskor. De finns. Men de finns ofta på andra ställen inom intensivvården – det finns undersökningar som visar att en iva-sjuksköterska i genomsnitt bara stannar sju år inom sin specialitet.

Och så räknade hon upp hindren för förbundets medlemmar att utvecklas så långt i sina yrken som deras kompetens egentligen medger:

– Distriktssköterskornas förskrivningsrätt är alltför snålt tilltagen. Barnmorskor får inte utföra aborter trots att den medicinska utvecklingen har gått fram oerhört de senaste decennierna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida