Västerbotten: distriktssköterskor får behålla sina villkor i kommunal tjänst

Efter en månads förhandlingar har Vårdförbundet, landstinget i Västerbotten och kommunerna enats om vad som ska gälla då 15 kommuner tar över hemsjukvården från landstinget. Verksamhetsövergångens principer ska gälla trots att det inte är en verksamhetsövergång.

– Det har krävts långa och hårda förhandlingar för att få proppen att lossna men nu känns det bra. Nu finns förutsättningarna för att detta ska vara intressant för våra medlemmar, säger Gunnar Sundin, ombudsman på Vårdförbundet i Västerbotten.

Större trygghet vid flytt

Totalt handlar det om personal motsvarande runt 100 heltidstjänster som de 15 kommunerna behöver för att klara hemsjukvården. Omkring 80 av dem är distriktsskötersketjänster, det vill säga Vårdförbundets medlemmar.

– Dagens överenskommelse innebär att de principer tillämpas som gäller vid verksamhetsövergång, fast det inte är någon övergång. Det betyder att de anställda behåller sina enskilda anställningsavtal, med lön, anställningstid, arbetstid med mera. Det innebär en större trygghet för dem som flyttar över till en kommun.

Arbetet i kommunernas hemsjukvård erbjuds i ett första steg de Vårdförbundsmedlemmar som i dag arbetar med hemsjukvårdsuppgifter på mer än femtio procent av sin arbetstid. Enligt Gunnar Sundin berör det omkring 15 medlemmar.

Klart i september 2013

Därefter går en intresseförfrågan till dem som har sådana uppgifter på en mindre del av arbetstiden. De har däremot inte, som den första gruppen, rätt till samma arbetstid som de har i dag, utan får arbete utifrån kommunens behov.

Skulle kommunerna sedan inte kunna fylla sitt anställningsbehov går en öppen förfrågan ut. Den första september nästa år ska hela processen vara genomförd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida