Västra Götaland skapar interna arbetsförmedlingar

Neddragningarna inom Västra Götalandsregionens sjukvård är nu så stora att regionen tvingas inrätta interna arbetsförmedlingar för att klara alla omplaceringar. Åtgärden välkomnas av facken.

– Det viktigaste med arbetsförmedlingarna är att de skapar trygghet för de anställda, säger Inger Levin, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

Fram till slutet av nästa år räknar regionen med att omplacera eller minska antalet tillsvidareanställda årsarbetare med cirka 1 500. Av dessa kommer cirka 800 årsarbetare att gå i pension. Eftersom politikerna i Västra Götaland har lovat att ingen fast anställd ska bli avskedad i år eller nästa år kommer övrig personal att behöva omplaceras på ett eller annat sätt.

Det försöker man nu göra så ”mjukt” som möjligt genom att inrätta interna arbetsförmedlingar på fyra platser i regionen: Göteborg, Södra Älvsborg, Fyrbodal och Skaraborg.

Tidigare för rehabilitering

Enligt personalchefen Lena Larsson är arbetsförmedlingarna egentligen inget nytt påfund. De har funnits några år men då gått under beteckningen ”arbetsmarknadsnoder”. Tanken med dem har framför allt varit att hjälpa folk som på grund av rehabiliteringsbehov har behövt byta jobb.

– Beteckningen har varit förvirrande och de flesta har inte vetat vad de har varit till för. Därför beslutade vi att döpa om dem. Dessutom har vi inte behövt använda dem förut, men nu har vi en sämre ekonomi vilket gör att behovet av dem ökar, säger Lena Larsson.

På de interna arbetsförmedlingarna ska parterna, det vill säga fackliga representanter och arbetsgivarrepresentanter, tillsammans försöka hjälpa anställda att hitta ett nytt lämpligt arbete inom regionen.

Välkomnas av facken

Samtliga fackliga organisationer välkomnar de interna arbetsförmedlingarna.

– Vi tycker att det här är ett väldigt positivt initiativ från arbetsgivaren. Det känns genomtänkt och de har varit noga med att höra vad vi inom de fackliga organisationerna tycker och tänker, säger Inger Levin.

Vikarierna, som är de som råkar mest illa ut när landstingen och regionerna drar ned, omfattas dock inte av de interna arbetsförmedlingarna.

– I och med att så många går i pension de närmaste åren låter man både kompetensen och nytillskottet försvinna ut genom dörren, säger Inger Levin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida