”Vi straffas för strejken”

De straffas för att de strejkade med att förlora två månadslöner. Så uppfattar de biomedicinska analytikerna på Karolinska universitetssjukhuset arbetsgivarens agerande.

Bakgrunden är att löneöversynen för de biomedicinska analytikerna på sjukhuset nu är klar. De får dela på 4,7 procent i löneökning. Men de som är med i Naturvetarna får lönehöjningen från den 1 april, medan Vårdförbundets medlemmar får den först från 1 juni.

– Helt klart en bestraffning för att vi strejkade, slår Annika Gunnestad, ordförande i Vårdförbundets sektion på Karolinska i Solna fast.

Hon tycker att det är utmanande att Vårdförbundets medlemmar ska straffas ekonomiskt med flera tusen kronor.

– Samtidigt gynnar man en annan part. Det är provocerande. Naturvetarna har ridit på vår konflikt och bara plockat det goda ur kakan.

Höjde budet

Enligt Annika Gunnestad var löneöversynen för Naturvetarna klar för länge sedan. Den skulle ha givit Naturvetarnas medlemmar en genomsnittlig löneökning på 3,5 procent. Men arbetsgivaren förhalade ikraftträdandet tills förhandlingarna med Vårdförbundet var klara. De slutade med ett generellt påslag för de biomedicinska analytikerna på 4,7 procent. Då höjde arbetsgivarna också på budet till Naturvetarna.

Men medan Naturvetarna får sin lön retroaktivt från 1 april får Vårdförbundet sin från 1 juni, eftersom Vårdförbundet var i strejk fram till slutet av maj. En skillnad som i genomsnitt för de biomedicinska analytikerna handlar om brutto 2 400 kronor.

Krävt rättelse

Annika Gunnestad kallar det en föreningsrättslig kränkning och sektionen har krävt att arbetsgivarna rättar till detta. Men arbetsgivaren har sagt nej och nu har frågan lyfts upp till högre nivå.

– Vi vill ha något slags kompensation, skadestånd eller vad du vill.

Hon berättar också att arbetsgivarna har medgivit att ”det nog gick lite för fort här”.

– Vi blev lovade en ursäkt från dem redan för en vecka sedan. Den har vi inte fått ännu.

Samtidigt framhåller hon att det inte räcker med en ursäkt. En ekonomisk kompensation är det enda som Vårdförbundet kan acceptera.

Vårdfacket har utan framgång sökt personaldirektör Lena Freijd för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida