Viktig överenskommelse för kvalitet och trygghet

Viktig överenskommelse för kvalitet och trygghet
Sineva Ribeiro.

Uppgörelse. Den nya etiska plattformen kan få en avgörande betydelse för kvalitet och tilltro till vården. Men också ge en ökad trygghet för vårdens medarbetare.

6 november 2013

Överenskommelsen mellan fackföreningar och arbetsgivare är unik. Målet är att garantera insyn och hög kvalitet i offentligt finansierad vård och omsorg. Plattformen ska gälla både dem som beställer vård och omsorg — kommuner och landsting — och dem som utför insatserna: offentliga, privata och idéburna organisationer av olika slag.

Den som ansluter sig till plattformen ska medverka till att kvaliteten mäts och redovisas på ett lättillgängligt sätt. Ägarförhållanden i vård- och omsorgsföretag redovisas tydligt och den ekonomiska ställningen tas upp på ett sätt som gör det möjligt att bedöma långsiktighet och seriositet. Även bemanning och kompetens hos de anställda ska framgå.

Det är oerhört viktigt att alla som arbetar i vården har möjlighet att slå larm när något inte fungerar, utan att behöva vara orolig för arbetsgivarens reaktion. Därför innebär den etiska plattformen också ett meddelarskydd även för medarbetare som är anställda i privata företag. ?Dessutom är vi överens med arbetsgivarna om att anställningsvillkoren och därmed kollektivavtalen har stor betydelse för kvaliteten. Därför ska den som är ansluten till plattformen tillämpa kollektivavtal för alla anställda.

Just nu pågår arbetet med att precisera vilka krav som kommer att ställas på dem som vill vara med. Bland annat tas det fram en gemensam kravspecifikation som ska beskriva hur informationen om kvalitet, ekonomi, ägande och anställningsvillkor ska utformas. Den ska också ange hur man gör för att ansluta sig till plattformen och hur informationen ska publiceras. Detta arbete ska vara klart under det första kvartalet 2014.

Att ansluta sig till plattformen är frivilligt. Men vi utgår ifrån att alla seriösa aktörer inser vikten av att delta, oavsett om man är en idéburen organisation, ett privat företag eller verksamhet inom kommuner och landsting.

Det är våra skattepengar som ligger till grund för den svenska vården. Vi som varje dag bidrar med kunskap och arbetsinsatser för att driva en god och säker vård har dubbla intressen i en tydligare redovisning av resurser och kvalitet: både den egna tryggheten som yrkesverksam och vissheten om att våra gemensamma resurser används på ett ansvarsfullt sätt. Den nya etiska plattformen ger oss goda förutsättningar till utveckling och förbättring.

Ur min agenda i november:

  • 5: Konferens om lönebildning och jämställdhet, Medlingsinstitutet
  • 8: Röntgensjuksköterskans dag!
  • 11: TCO-styrelsen
  • 12: OFR:s överstyrelse sammanträder
  • 19-21: Medverkar vid Kvalitetsmässan i Göteborg
  • 26-27: Förbundsstyrelsen sammanträder
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida