Vill du jobba privat? Ställ många frågor!

Söker du jobb hos en privat vårdgivare är det framför allt viktigt att kontrollera om det finns ett kollektivavtal. Där regleras anställningsvillkoren som inte tas upp i lagen.

Exempelvis har du ingen rätt till tjänstepension enligt lagen. Andra frågor som regleras i kollektivavtalet är antalet semesterdagar, olika typer av försäkringar, extra tillägg vid sjukdom och föräldraledighet och dina arbetstider.

Tar du inte i förväg reda på vad som gäller kan det till exempel komma som en otrevlig överraskning att du inte längre har rätt till en lika lång semester som du är van vid. Speciellt om du är över 40 år. Inom kommun- eller landstingsvärlden har du då enligt kollektivavtalet rätt till 31 eller 32 dagar medan en del privata företag endast medger de lagstadgade 25 semesterdagarna.

Större företag är i regel medlemmar i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, vilket med automatik innebär att de har kollektivavtal. På många mindre mottagningar är det däremot inte ovanligt att avtal saknas.
? Naturligtvis går det att reglera de anställningsvillkor som normalt finns i ett kollektivavtal i anställningsavtalet. Men det enklaste är att låta Vårdförbundet teckna ett kollektivavtal. Tyvärr hör många av sig först när det uppstår problem på arbetsplatsen, säger Anita Eriksson, ombudsman vid Vårdförbundets avdelning i Stockholm.

Om en offentlig verksamhet privatiseras, så kallad verksamhetsövergång, gäller det gamla kollektivavtalet i upp till ett år hos den nya arbetsgivaren.
Men det vanliga är att Vårdförbundet försöker komma överens med den nya arbetsgivaren om att växla över till det kollektivavtal som gäller där , samti­-digt som eventuella fördelar från det tidigare kollektivavtalet skrivs in för en längre eller kortare tid.
? Vår erfarenhet är att arbetsgivaren har lättare för att hantera sina egna avtal än andras, som de inte känner till så bra, säger Anita Eriksson.

Vid en verksamhetsövergång anser hon att det är en fördel om Vårdförbundet kan ha kontakt med medlemmarna under hela processen.
början hade kunnat förutse. Exempelvis att den nya arbetsgivaren vill minska antalet anställda.
Om en verksamhet privatiseras och du inte vill följa med vid övergången blir du antingen förflyttad eller i värsta fall uppsagd.
? Riskerar man att bli arbetslös är det bättre att följa med över till den nya arbetsgivaren och sedan säga upp sig när man väl har fått ett nytt arbete, säger Anita Eriksson.Ofta brukar det heta att lönerna är högre inom privata verksamheter. Men vid en verksamhetsövergång har den nya arbetsgivaren ingen skyldighet att förhandla om din lön, vilket naturligtvis inte hindrar dig från att försöka.

 

 

Ovanligt med meddelarfrihet
Den som är offentliganställd och tycker att något är fel på arbetsplatsen har rätt att, utan risk för påföljd, lämna uppgifter om det till massmedier. Det kallas meddelarfrihet och är en del av offentlighetsprincipen. Meddelarfriheten innebär också att arbetsgivare inte har rätt att försöka ta reda på varifrån journalister har fått sina uppgifter. Efterforskningsförbudet gäller inte för den som har en privat arbetsgivare. 
Endast några få landsting har ställt krav på att meddelarfriheten ska vara skyddad när de har slutit avtal med privata entreprenörer. I Värmland har förtroendevalda för bland annat Vårdförbundet skrivit till landstingspolitikerna om att meddelarfriheten ska omfatta alla. I Stockholms läns landsting kräver oppositionen i en motion till landstingsfullmäktige att meddelarfriheten ska skyddas.
Något avtal mellan stockholmslandstinget och privata vårdgivare finns inte ännu.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida