Ville inte ge styrelsen ansvarsfrihet

30 maj 2008

Avdelning Västmanland ville inte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet eftersom den utan ett kongressbeslut lät medlemmarna slippa avgiften under december 2007. Ordföranden, Anna-Karin Eklund, försvarade dock beslutet med att det dels var 30-årsjubileum för förbundet och att detta var en fin gest till medlemmarna, dels att de pengar som medlemmarna betalar in inte ska samlas i ladorna om de inte behövs för att få verksamheten att gå runt. Kongressen avslog Västmanlands yrkande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida