Yrke, värde, lön

Vad är det värt att arbeta inom vården i dag? Hur viktiga uppfattas våra yrkesgrupper vara inom svensk sjukvård?

Det är några frågor som dyker upp i de dagliga kontakterna med medlemmar runt om i landet. Att ge färdiga svar är svårare. I skrivande stund pågår medling mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting i strävan efter att hitta en lösning på den låsta situation vi hamnat i. När ni läser detta har allting förhoppningsvis gått i lås och vi har ett bra, färdigt avtal. Även om vi nu är i en medlingssituation kan vi inte ta någonting för givet, utan det opinionsbildande arbetet måste intensifieras och fortsätta, såväl nationellt som lokalt, både nu och i framtiden. Det är på det lokala planet som de största påtryckningsmöjligheterna finns. Det är också där som varje arbetsgivare ska ta sitt ansvar och ge våra medlemmar de löner de förtjänar.

Det är viktigt att få politiker och allmänhet att se värdet av våra medlemmars arbete. Det är detta som ska omsättas i högre lön och bättre löneutveckling. Vi måste alla på olika sätt synliggöra detta i media, hos opinionsbildare och inte minst bland allmänheten. Vi måste bli bättre på att tydligt illustrera och berätta vad vi verkligen kan och gör. Ingen annan kommer att göra det åt oss. Ansvaret ligger hos oss själva.

I mitten av maj går Kongress 2008 av stapeln. Att det snart är kongress märker jag tydligt i mina möten med medlemmar och förtroendevalda. Jag möter många engagerade och entusiastiska personer som lyfter fram sina hjärtefrågor. Det inspirerar verkligen.

Under några veckor i mars genomfördes en dialog med kongressombuden. Syftet med denna var att samla in tankar och idéer om framtiden som vi kan behandla på kongressen. Utgångspunkten är Vårdförbundet 2018. Hur vill vi då uppfattas? Vilken roll vill vi att våra medlemmar ska ha på sina arbetsplatser? Hur ser tankarna kring framtidens utbildning ut? Detta är några av de frågeställningar som kan ingå i det framtidsdokument vi nu vill sätta på pränt. Det finns många goda och framåtsyftande förslag bland våra medlemmar. Jag känner en stor stolthet över att ha förtroendet att vara ordförande för ett så framåtsträvande förbund!

Låt oss nu inspirera varandra och samla oss i många aktiviteter för högre löner. Det är viktigt att vi fortsätter att ta vara på varje tillfälle att synas och hitta sätt att påverka politiker, landstingsdirektörer och andra beslutsfattare. Vi ska gemensamt arbeta ännu hårdare med att föra ut våra budskap om vad vi gör så att ingen behöver tveka om vad som är rätt lön för oss. Nu är det upp till bevis för politiker och beslutsfattare. Ge oss rätt lön. Vår kunskap är din trygghet!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida