Frågeakuten

Vårdfokus experter svarar på frågorna som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  Covid-19

Är covid-19 en arbetsskada?

Är covid-19 en arbetsskada?
Illustration: Anna Windborne-Brown

Om jag skulle bli smittad av covid-19 på jobbet räknas det då som en arbetsskada?

2 maj 2020

Svar: Sedan tidigare gäller för laboratoriepersonal att de anses smittade i arbetet om laboratoriet har hanterat smittoämnet. En person som vårdar patienter med covid-19 löper självklart en risk att själv insjukna. Arbetsmiljöverket menar att om personal som vårdat, eller vistats i samma rum som, en smittad patient insjuknar i covid-19 ska arbetsgivaren betrakta det som att arbetstagaren har smittats i arbetet. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte.

Arbetsgivaren ska göra en anmälan om arbetsskada. Försäkringskassan och AFA Försäkringar bedömer sedan de enskilda ärendena. Vårdförbundet anser att du ska få ersättning från arbetsskadeförsäkringar om du vårdar patienter med covid-19 och sedan själv blir sjuk.

Anställning

arbetsmiljö

Arbetstider

Bemanningsbranschen

Chef

covid-19

Delegering

Ersättningar

etik

kollektivavtal

ledighet

lön

Lön & avtal

meddelarfrihet

Medlemskap

nyanställd

Omplacering

pension

sjukskriven

Student

tjänstledig

Villkor