Frågeakuten

Vårdfokus experter svarar på frågorna som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  Arbetsmiljö

Arbetsmiljön blir sämre och sämre

Arbetsmiljön blir sämre och sämre
Illustration: Anna Windborne-Brown

Jag arbetar som chef. Verksamheten jag ansvarar för har under lång tid haft problem med personalflykt, arbetsmiljö, sjukskrivningar. Jag känner mig kringskuren i mina befogenheter och att jag inte kan ta ansvar för denna verksamhet längre. Vad ska jag göra?

9 januari 2019

Svar: En kraftfull åtgärd och signal du som chef kan göra, när alla andra åtgärder är uttömda, är att avsäga dig ditt arbetsmiljöansvar. Då delegeras arbetsmiljöansvaret tillbaka till din chef.

Anställning

arbetsmiljö

Arbetstider

Bemanningsbranschen

Chef

covid-19

Delegering

Ersättningar

etik

kollektivavtal

ledighet

Lön & avtal

meddelarfrihet

Medlemskap

nyanställd

Omplacering

pension

sjukskriven

Student

tjänstledig

Villkor