Frågeakuten nr 7-2020

Frågeakuten nr 7-2020
En arbetsgivare kan hindra en anställd från att ha en bisyssla. Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvaras bland annat frågor som: Vad ska jag tänka på om jag vill jobba i ett bemanningsföretag? Får chefen ta bort redan inbokade arbetspass? Vad innebär egentligen en provanställning?

8 september 2020

Chefen lägger krokben för extrajobb
Kan min chef hindra mig från att jobba extra hos en annan arbetsgivare?

Svar: Ja det kan hen faktiskt. I kollektivavtal för anställda i privata vårdföretag, regioner, kommuner och anställda i staten finns regler om att den anställde är tvungen att meddela sin arbetsgivare om hen avser att ha extrajobb (så kallad bisyssla) hos annan arbetsgivare. En arbetsgivare kan hindra en anställd från att ha en bisyssla om denne anser att det inverkar hindrande på arbetsuppgifterna eller om de tycker att bisysslan är en konkurrerande verksamhet.


Anställd på prov
Vad innebär en provanställning?

Svar: Det är en anställning där avsikten är att den ska övergå i en tillsvidareanställning då arbetsgivaren har sett att du kan jobbet och då du har fått känna på om du trivs på arbetsplatsen. En provanställning får pågå i som längst sex månader. Regler om detta finns både i lagen om anställningsskydd (1982:80) och i Allmänna bestämmelser (AB) för anställda i regioner och kommuner och i branschavtal D, E, F och för anställda i ambulansföretag. För den som anställs på prov av en region eller kommun krävs att det finns ett speciellt och uttalat behov av att testa din lämplighet, till exempel att du inte jobbat med de specifika arbetsuppgifterna tidigare. Provanställningar ska alltså inte göras slentrianmässigt.


Jobba i bemanningsföretag

Jag blev färdig sjuksköterska i juni. Nu söker jag jobb i bemanningsföretag. Vad ska jag tänka på då?

Svar: Att jobba i ett bemanningsföretag kan ge dig erfarenheter från många olika områden. Men det finns några saker att tänka på. Det i särklass viktigaste är att kontrollera att företaget har kollektivavtal. Andelen företag utan kollektivavtal är fler i bemanningsbranschen än i vårdföretag i allmänhet. Saknas kollektivavtal måste allt det som finns i ett kollektivavtal skrivas in i ditt enskilda anställningsavtal för att du ska ha rätt till tjänstepension, sjuklön och så vidare. För att få den höga lön som ryktena säger finns i bemanningsbranschen krävs oftast att du är mycket flexibel både vad gäller vilket geografiskt område du kan jobba i och vad gäller olika verksamheter.

Om du funderar på att jobba i bemanningsbranschen, kontakta Vårdförbundet Direkt för att få detaljerad rådgivning innan du skriver på något avtal. De kan också bistå med att kolla upp företagen och kolla ditt enskilda anställningsavtal.


Extrajobb och pension

Jag har jobbat som biomedicinsk analytiker i regionen i många år. Nu närmar jag mig 60 år, har sagt upp mig och ska börja jobba på timmar i stället. Vad betyder det för min pension?

Svar: Det finns ingen övre åldersgräns när det gäller den allmänna pensionen. Så länge du tjänar pengar så görs det inbetalningar. Det är en annan sak med din tjänstepension. Om du börjar jobba i region eller kommun innan du fyllt 67 år så får du avsättning till din tjänstepension. Det gäller oavsett om du jobbar som timanställd, vikarie eller om du tar en fast tjänst igen. Om en tjänst påbörjas efter att man fyllt 67 får man inte någon tjänstepension.

Reglerna för tjänstepensionen ser olika ut beroende på vilket avtal ett företag har med Vårdförbundet. Och om det saknas avtal så finns det inte någon särskild tjänstepensionslösning. Kontakta därför Vårdförbundet Direkt om du undrar hur det fungerar någon annanstans än inom regioner och kommuner.

Chefen vill ta bort mina pass
Jag är timanställd på ett äldreboende i kommunen där jag bor, och hade inbokade pass hela augusti och september. Men nu har chefen hört av sig och tagit bort många pass från mig. Får arbetsgivaren göra så?

Svar: Om du har inbokade pass innebär det att arbetsgivaren och du har kommit fram till ett avtal. Ett avtal är rättsligt bindande för båda parter. Vårdförbundets uppfattning är därför att du ska ha betalt för de pass du blivit bokad på, även om arbetsgivaren meddelar dig att du inte behöver jobba då. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt, men det är mycket svårare att bevisa om det blir en tvist.

Se därför till att du alltid får skriftligt på vad du och chefen kommer överens om. Ta kontakt med Vårdförbundet Direkt om du inte får gehör för ditt krav.

Fakta

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben:
vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida