Frågeakuten

Vårdfokus experter svarar på frågorna som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  Arbetsmiljö

Diskriminering på arbetsplatsen

Vad kan jag göra om jag upplever mig diskriminerad på mitt jobb?

30 november 2020

Svar: Om du som arbetstagare upplever att du blir annorlunda behandlad på ditt arbete måste det kopplas till diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande uttryck, ålder, etnicitet, religion- och trosutövning, sexuell läggning och funktionshinder) för att diskriminering ska ha ägt rum. Du kan uppleva sämre lön, sämre arbetsvillkor, möjligheter till anställning/befordran och sämre bemötande utan att det behöver handla om diskriminering.

Misstanke om diskriminering är viktig att ta på allvar men kräver en ordentlig utredning. Du behöver undersöka och dokumentera situationer och observationer kring beteenden och bemötanden som talar för din sak. När dokumentationen blir så pass omfattande och faktisk att man kan anta att du blivit utsatt för diskriminering (DL kap 6§3) övergår utredningsplikten till arbetsgivaren.

Fråga Vårdförbundet Direkt!

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till 0771-420 420 eller ställ din fråga på webben.

Här hittar du fler frågor från frågeakuten!

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Anställning

arbetsmiljö

Arbetstider

Bemanningsbranschen

Chef

covid-19

Delegering

Ersättningar

etik

kollektivavtal

ledighet

Lön & avtal

meddelarfrihet

Medlemskap

nyanställd

Omplacering

pension

sjukskriven

Student

tjänstledig

Villkor