Frågeakuten nr 5-2020

Frågeakuten nr 5-2020
Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvaras bland annat frågor som: Får jag tala med media om situationen på min arbetsplats? Kan jag som gravid kräva att bli omplacerad nu under coronakrisen? Har jag rätt till semester första sommaren?

Får jag kontakta media?
I coronakrisen är det mycket i min arbetssituation som jag ifrågasätter. Jag skulle vilja uppmärksamma media på det. Har jag rätt att göra det?

Svar: Alla har rätt att lämna uppgifter för offentliggörande i media. Det kallas meddelarfrihet. Meddelarfriheten gäller inte för vissa sekretessbelagda uppgifter som till exempel en patients hälsotillstånd och annan personlig information.

Alla har rätt att vara anonyma när de kontaktar media. Det är inte tillåtet för media att lämna ut namnen på någon som lämnat information. Detta kallas källskydd. Inom offentlig verksamhet och offentligt finansierad privat vård, skola och omsorg får arbetsgivaren inte heller ta reda på vem som lämnat en uppgift till media. Det kallas efterforskningsförbud. Arbetsgivare inom dessa verksamheter har repressalieförbud och får inte heller bestraffa den som lämnat uppgifter till media.

Omplacering under graviditet
Kan jag kräva att arbetsgivaren omplacerar mig om jag är gravid och orolig för riskerna kring coronaviruset?

Svar: Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att vidta åtgärder för att se till att du inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren är, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, också skyldig att riskbedöma covid-19 och vidta åtgärder i förhållande till en gravid medarbetare. Kunskapen om hur covid-19 påverkar barnet och dig under graviditeten är fortfarande ofullständig, men Folkhälsomyndigheten har gått ut med att covid-19 kan innebära risker för gravida. Det gäller i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen, eftersom en luftvägsinfektion i sen graviditet kan innebära risker för kvinnan.

Med hänsyn till det nya kunskapsläget är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att skydda dig mot smitta. Arbetsgivaren kan också vara skyldig att omplacera dig utifrån reglerna i föräldraledighetslagen. Du har rätt att få din individuella situation bedömd.

Vårdförbundet anser att personal som ingår i riskgrupper för covid-19 ska undantas från att arbeta i den patientnära vården under pandemin och i stället jobba med andra arbetsuppgifter.

Arbeta extra under studier
Jag vill jobba extra medan jag studerar för att stötta i arbetet med coronavården. Vad ska jag tänka på?

Svar: Fundera först på hur det fungerar med dina studier. Det är viktigt att det inte blir någon försening av din examen och dina möjligheter att ansöka om legitimation. Om du arbetar under studietiden har du inte samma behörigheter som en legitimerad yrkesutövare och du får troligen inte utföra samma uppgifter som under en vfu. Du kan få utföra uppgifter efter delegering och där är det viktigt att du verkligen känner dig säker på de uppgifter det handlar om. Annars bör du tacka nej till delegering. Det är framför allt viktigt att du har koll på verksamhetens rutiner och riktlinjer för att hindra smittspridning för att skydda dig själv, patienter och din omgivning. Se till att du får ordentlig utbildning om hur och när skyddsutrustning ska användas.

Fribeloppet, det du kan tjäna utan att det påverkar dina studiemedel, har tillfälligt tagits bort under 2020. Även om du får högre inkomster får du alltså behålla dina studiemedel. Om du avbryter dina studier för att arbeta ska du meddela CSN. Om du tidigare meddelat CSN om att du har för höga inkomster under 2020 kommer du få mer studiemedel utbetalt.

Rätt till semester första sommaren
Jag är klar med min utbildning nu i juni och har fått fast jobb på sjukhuset. Har jag rätt till någon semester i sommar?

Svar: Ja det har du, eftersom det enligt gällande kollektivavtal, Allmänna bestämmelser (AB), är vad som kallas sammanfallande intjänandeår och semesterår. Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semesterledighet, men endast 13 av ledighetsdagarna kommer att vara betalda. Du tjänar alltså in drygt två dagars betald semester varje månad du är anställd. Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att ta ledigt de dagar du inte har betalt.

Säga upp sig innan man hunnit börja
Redan i februari, innan det här med corona, skrev jag på ett anställningsavtal med ett sjukhus. Nu har jag hört att alla måste jobba med covid-19-patienter. Jag vill inte det och vill säga upp mig. Kan jag göra det fast jag inte ens har börjat?

Svar: De flesta arbetsgivare vill inte ha besväret med att skola in en person som genast säger upp sig. Även om du inte formellt är anställd än rekommenderar vi dig att du hanterar det som en uppsägning, det vill säga att du skriftligen säger upp dig i ett mejl eller brev till den person som anställde dig.

Fakta

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben:
vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida