Frågeakuten: Får jag ledigt för att flytta?

Frågeakuten: Får jag ledigt för att flytta?
Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvarar vi frågor om: Ledighet vid flytt, att starta eget, ersättning vid extrapass, läkarintyg vid vab, centrala avtalet och problem med arbetsmiljön.

Bostadsbyte
Vi ska byta bostad. Har jag rätt att vara ledig i samband med flytten?

Svar: Det finns ingen rätt till ledighet för att flytta reglerat i lag eller avtal. Du måste komma överens om det med din chef. Ni kan komma överens om att du till exempel får kompledighet, flexledighet eller semester i samband med flytten. Ett annat alternativ är tjänstledighet utan lön.

Starta eget — vad gäller?
Jag har precis startat eget och planerar att kanske ta tjänstledigt från mitt arbete för att komma i gång med min verksamhet. Hur länge har jag rätt att vara tjänstledig? Hur långt innan måste jag säga till? Får jag som tjänstledig jobba extra någon annanstans för att dryga ut kassan?

Svar: Enligt lagen om ledighet för näringsverksamhet har du rätt till ledighet från ditt arbete under högst sex månader för att själv bedriva näringsverksamhet. Din verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens. Ledigheten får heller inte innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Du har rätt att vara ledig om du vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren. Du ska anmäla till arbetsgivaren minst tre månader i förväg. När du sökt ledighet enligt denna lag är det för att driva egen näringsverksamhet och inte för att arbeta hos någon annan under den tiden. Du har rätt att avbryta din ledighet och återuppta ditt arbete. Din arbetsgivare kan dock skjuta upp din återgång i arbete högst en månad efter det att hon/han tagit emot din begäran om att återgå i tjänst.

Ersättning vid extrapass
Jag är timanställd inom regionen. Eftersom vi har stora problem med bemanningen tar jag många extra kvälls- och helgpass. Enligt chefen är jag bara berättigad till ob-tillägget — inte till det extra passtillägg som de tillsvidareanställda har. Stämmer detta, kan man överklaga?

Svar: Lönen är en förhandlingsfråga. Som behovsanställd är du inte är skyldig att tacka ja till arbetspass och har därmed ett bra förhandlingsläge om du blir tillfrågad att ta ett extrapass. Du har inte har rätt till passtillägg eller övertidsersättning men du har alltid rätt att förhandla kring dina ersättningar innan du tackar ja till passet.

Läkarintyg vid vab
Jag har vårdat mitt sjuka barn i två veckor och tog ut vab för den tiden. Arbetsgivaren vill nu ha ett läkarintyg på att mitt barn är sjukt. Kan de kräva det?

Svar: Nej, arbetsgivaren har inte rätt att begära eller ta del av barnets sjukintyg. Rätten till ledighet baseras på rätten till föräldrapenning. Har man rätt till tillfällig föräldrapenning för vab har man rätt till ledigheten. Detta har även tydliggjorts i en dom från Arbetsdomstolen (AD 2013 nr 63).

Fortsatta förhandlingar
Vad händer nu när förhandlingarna om det centrala avtalet fortsätter? Kan vi göra lönerevision innan vi har ett nytt avtal? Kommer lönen att revideras och betalas ut retroaktivt?

Svar: Nej. Det går inte att göra lönerevision förrän det centrala avtalet är klart. Det är inte säkert att lönen betalas ut retroaktivt från 1 april, utan det beror på vad man kommer överens om i det nya kollektivavtalet.

Problem med arbetsmiljön
Vi har stora problem med arbetsmiljön på vår arbetsplats och arbetsgruppen har många tankar om vad som behöver göras. Vad kan vi göra?

Svar: Första steget är att välja en förtroendevald och ett skyddsombud. Dessa väljs av dem på arbetsplatsen som är medlemmar i Vårdförbundet. Då får ni en mer aktiv roll i arbetsmiljöarbetet genom att ni kan samverka med arbetsgivaren. Se till att arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på dagordningen på era arbetsplatsträffar och att det blir tydligt vad som ska göras, av vem och när. På så sätt ser ni till att det blir verkstad av era idéer.

Fråga Vårdförbundet Direkt

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till:
0771-420 420

… eller ställ din fråga på webben:
https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt

Läs mer från frågeakuten

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida