Frågeakuten nr 8-2020

Frågeakuten nr 8-2020
Om du blir sjuk under semestern är det viktigt att du sjukanmäler dig direkt, och begär att få dina semesterdagar senare. Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvaras bland annat frågor om sjukdom under semestern, timanställning och extrajobb under föräldraledighet.

13 oktober 2020

Sjuk under semestern
Jag blev sjuk under min semesterledighet och blev liggande en hel vecka. Kan jag få tillbaka de förlorade semesterdagarna?

Svar: Förutsättningen för att få tillbaka semesterdagar då du är sjuk är att du utan dröjsmål sjukanmäler dig hos din arbetsgivare och i samband med det begär att få semesterdagarna vid senare tillfälle. Reglerna om detta finns i semesterlagen och i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.

 

Tid för introduktion
Hur lång introduktion har jag rätt till på mitt nya jobb?

Svar: Det finns inte reglerat i lag eller kollektivavtal. En introduktion bör vara skräddarsydd efter dina erfarenheter av den verksamhet där du ska börja arbeta. Förutom att bli introducerad i arbetsuppgifter och rutiner bör introduktionen också omfatta dokumentationssystem och de regelverk som gäller dig som anställd. Du bör till exempel få reda på när och hur du kan ansöka om ledighet, var du kan se om ledigheter beviljats och var du kan se dina lönespecifikationer.

 

Jobba på annan avdelning
Vilken skyldighet har jag att arbeta på annan avdelning eller enhet?

Svar: Om du arbetar i kommunen eller i regionen är du skyldig att utföra annat arbete än det du vanligen gör, på en annan enhet, under kortare perioder. För stadigvarande förflyttning ska det finnas vägande skäl om arbetsgivaren vill förflytta dig mot din vilja. Arbetar du i ett privat vård- och omsorgsföretag finns inga sådana skrivningar i kollektivavtalet, där talas det mer om ömsesidig lojalitet. Reglerna finns i Allmänna bestämmelser § 6 moment 1, i Branschavtal D §3 moment 1, E § 3 moment 1, F § 2 moment 1, D § 3 moment 1.

 

Om semesterlön
Vilken lön får jag under semestern när jag är anställd i regionen?

Svar: Lönen under din semester består av två delar, dels din löpande månadslön, dels ett litet tillägg som benämns semesterdagstillägg. Tillägget ges per dag för varje semesterdag du tar ut. Storleken räknas ut på följande sätt: din månadslön x 0,605% = semesterdagstillägget per semesterdag. Exempelvis månadslön 30 000kr x 0,605 = 181,50 per semesterdag. Om du tar 20 semesterdagar blir det 3 630 kr.

 

Timanställning
Vad innebär egentligen en timanställning?

Svar: Det är en visstidsanställning som är kortare än tre månader. Oftast arbetar medarbetaren tillfälligt vid andra anställdas kortare frånvaro. Då ska en överenskommelse göras om när anställningen påbörjas och avslutas. Det kan vara en eller några dagar. Tiden mellan arbetstillfällena är du inte anställd. Du har bara rätt till sjuklön från arbetsgivaren de dagar då du har bokade arbetspass. Regler om detta finns både i lagen om anställningsskydd (1982:80) och i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser och D,E,F och för anställda i ambulansföretag.

 

Extrajobb under föräldraledighet
Kan jag jobba extra hos min vanliga arbetsgivare, kommunens hemsjukvård, när jag är föräldraledig? Kan jag ta pass hos ett bemanningsföretag?

Svar: Ja, du kan komma överens med din chef om att jobba några pass. Kom ihåg att du inte kan ta ut föräldrapenning de dagar då du arbetar och att komma överens med din chef om att ditt inhopp inte bryter din föräldraledighet. Det är viktigt eftersom du inte får ta fler än tre ledighetsperioder per år. Däremot kan det bli svårare att ta pass hos ett bemanningsföretag. Eftersom du är tjänstledig och alltså fortfarande anställd måste du fråga din arbetsgivare om lov om du vill jobba åt en annan arbetsgivare. Det kallas för att ha bisyssla och ska alltid godkännas av din arbetsgivare. Reglerna om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen och reglerna om bisyssla finns i Allmänna bestämmelser (AB) § 8.

 

Vem ska få jobbet?
Ska ett ledigt jobb alltid gå till den med längst erfarenhet?

Svar: Någon sådan regel finns inte i lag eller kollektivavtal. Det är arbetsgivaren själv som bestämmer vem de vill anställa, under förutsättning att det inte finns personer som har företrädesrätt, har begärt högre sysselsättningsgrad eller personer som ska omplaceras. Reglerna finns i Lag om anställningsskydd.

 

Hur beräknas timlönen?
Jag arbetar i kommunens hemsjukvård. Många ersättningar ska beräknas på min timlön. Hur räknar jag ut den? Jag har 34 600 kr i månadslön.

Svar: Din timlön räknas ut genom att du dividerar din månadslön med 165. Alltså 34 600 delat med 165 = 209,69.

Fakta

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben:
vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida