Frågeakuten nummer 2-2020

Frågeakuten nummer 2-2020
Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvarar vi frågor om bl a: introduktion, anställningsavtal, ingångslön, raster och titlar.

25 februari 2020

Hur lång introduktion har jag rätt till?
Jag ska börja på ett nytt arbete och undrar hur lång introduktion jag har rätt till.

Svar: En introduktion bör vara skräddarsydd efter dina erfarenheter och den verksamhet du ska arbeta i. Förutom att bli introducerad i arbetsuppgifter och rutiner bör introduktionen också omfatta dokumentationssystem och de regelverk som gäller dig som anställd. Du bör alltså få reda på när och hur du kan ansöka om ledighet, var du kan se om ledigheten beviljats och var du kan se dina lönespecifikationer. Det finns dock inget reglerat kring introduktion vare sig i lag eller i kollektivavtal.

Rätt uppgifter i anställningsavtal
Vad ska finnas med i ett anställningsavtal/kontrakt?

Svar: Anställningsavtalet/kontraktet ska innehålla uppgifter om arbetsgivaren, dina personuppgifter, arbetsplats och vad du är anställd för att göra samt yrkesbenämning. Dessutom anställningsform (tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning) samt datum när du anställdes, överenskommen lön, vilket löneår lönen är satt i samt en hänvisning till vilket kollektivavtal som gäller. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal ska du vara på din vakt. Då måste i princip allt som finns i ett kollektivavtal skrivas in i ditt anställningsavtal.


Vad får jag i ingångslön?

Vilken lön ska jag ha på mitt första jobb efter examen?

Svar: Enligt de kollektivavtal som gäller för landsting/regioner, kommuner och privata vårdföretag är all lön individuell. Det finns alltså ingenting som heter ingångslön. Lönen ska sättas med utgångspunkt i arbetets svårighetsgrad och din samlade kompetens. All arbetslivserfarenhet, även den du hade före din examen, ska räknas, liksom livserfarenhet samt kortare kurser och andra kompetenser som en person erbjuder arbetsgivaren, exempelvis språkkunskaper.

För att du ändå ska ha ett hum om lönenivåer i olika delar av landet kan du ringa till Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420.


Måste man ta rast?

Måste vi ha rast när arbetspassen bara är sju timmar?

Svar: Ja. Enligt arbetstidslagen ska rast läggas ut så att du inte arbetar mer än fem timmar i följd. Detta är viktigt ur ett hälsoperspektiv.


Fel titel på namnskylten

Jag har legitimation som röntgensjuksköterska och nu har arbetsgivaren sagt till oss att använda namnskyltar med titeln sjuksköterska. Vad säger lagstiftningen om det?

Svar: Det strider mot bestämmelserna om skyddad yrkestitel att ha en namnskylt med fel beteckning. Du kan hänvisa till 4 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen. Det är straffbart och kan leda till böter för den som bryter mot bestämmelsen.

Vill sätta lön ett halvår i förväg
Jag har fått erbjudande om en anställning med start i sommar efter min examen. Chefen vill bestämma lönen nu, sex månader innan. Är det bra? Vad kan jag säga?

Svar: Blir du erbjuden jobb (och arbetsgivaren vill skriva avtal) flera månader i förväg ska du använda detta i löneförhandlingen. Du går ju miste om andra jobb under tiden och ett högre löneläge bör då vara arbetsgivarens pris för att säkra upp arbetskraft. Om du är tveksam till hur du ska göra, ring Vårdförbundet Direkt för lönecoachning och strategitänk!


Öppenhet om löner stärker

Är lönerna på min arbetsplats hemliga?

Svar: I landsting/regioner och kommuner är alla löner offentliga. Vem som helst kan ta kontakt med ett landstings/regions kansli eller kommunkansliet och begära ut lönerna för anställda på en viss arbetsplats. I privata företag är det dock en del av affärshemligheten och de ser gärna att det är en personlig hemlighet.

Det är väldigt olika vilken kultur som råder på arbetsplatserna, på vissa pratar de anställda öppet om vad de tjänar och vilken summa de fått i lönerevisionen, på andra är det helt tyst kring detta. Er position som medarbetare blir starkare om ni håller ihop och är öppna gentemot varandra.


Blir sjuk av slitet på arbetsplatsen

På min arbetsplats är det så mycket att göra och vi är underbemannade. Jag känner att jag snart blir sjuk på grund av det. Vad kan jag göra?

Svar: Ingen ska bli sjuk av sitt arbete! Det här är en fråga som bör diskuteras på en arbetsplatsträff (APT) så att alla kollegerna involveras i situationen. Be din chef ta upp det på dagordningen till nästa APT och prata med din förtroendevalda, så att hen stöttar dig i att få upp det på dagordningen.

Det finns en hel del regelverk kring detta i arbetsmiljölagstiftningen, bland annat i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Fråga Vårdförbundet Direkt

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben:
vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida