Frågeakuten nummer 1-2020

Frågeakuten nummer 1-2020
Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvarar vi frågor om: arbetstider, ingångslön, utebliven löneförhandling vid nytt jobb och möjligheten att prova annat jobb under sjukskrivning.

21 januari 2020

Schemat höll på att knäcka mig
Jag pluggar till biomedicinsk analytiker och blir klar till sommaren. Jag funderar på om jag gjort fel yrkesval. Jag jobbade hela förra sommaren på ett akutlabb och var helt slut när skolan började i höstas. Jag upplevde arbetstiderna som väldigt påfrestande, särskilt att efter kvällstjänstgöring börja tidigt dagen därpå. Är det verkligen tillåtet att ha den typen av scheman?

Svar: Du har gjort en viktig erfarenhet under sommaren. Dåliga arbetstider kan förändras, så misströsta inte. Det schema som du har erfarit är tyvärr inte ovanligt i vården men det innebär inte att det är okej. Det du upplevt som tungt är just de arbetspass som du pekar på, när enheten schemalagt en morgontur dagen efter en kvällstur. Då får du helt enkelt för lite vila. Under vissa förutsättningar går det att lägga arbetstiderna så utan att direkt bryta mot arbetstidslagen men eftersom nästan alla upplever detta som mycket påfrestande menar Vårdförbundet att det är ett brott mot arbetsmiljölagen. Många medlemmar upplever samma sak som du och vi kämpar därför mot denna typ av schema. Prata med ditt skyddsombud och lyft frågan på en arbetsplatsträff, för att ändra schemat. Många har vant sig vid att de har dåliga scheman och reagerar inte längre. Därför är det viktigt att du som ung och ny får stöd av ditt skyddsombud att agera.

Nytt jobb men får inte löneförhandla
Jag har jobbat inom förlossningsvården på regionens sjukhus i många år, men har nu fått nytt jobb på en barnavårdscentral. Glad i hågen krävde jag höjd månadslön för att kompensera för förlorad ob-ersättning när jag jobbar dagtid. Jag blev riktigt snopen när enheten sa att jag inte får förhandla om min lön när jag byter arbetsplats inom regionen. Dessutom satte min gamla chef min nya lön i den pågående lönerevisionen och eftersom jag redan slutat fick jag bara 400 kronor. Är det här verkligen okej?

Svar: Nej, Vårdförbundet tycker inte att det är okej. Dessvärre är det ganska vanligt att regioner­na agerar så här. De har dessa principer för att inte olika chefer ska bjuda över varandra och på det sättet stjäla personal från varandra. Vi menar dock att du har rätt att förhandla din lön när du byter jobb. Det ena jobbet är inte det andra likt, olika jobb kräver olika kompetens.

När det gäller din tidigare chefs agerande är det också vanligt att cheferna vill använda de pengar de fått sig tilldelade till de medarbetare som jobbar kvar på enheten. Men dessa båda ageranden tillsammans får orimliga konsekvenser för dig. Stå på dig och kräv att få förhandla om din lön.

Vad får jag i ingångslön?
Jag tar examen nu i januari och undrar vad ingångslönen är?

Svar: Det är individuell lönesättning som gäller enligt Vårdförbundets löneavtal. Därför finns det inga ingångslöner utan du behöver förhandla lönen med arbetsgivaren. Lönen ska baseras på din kunskap och kompetens i relation till arbetets svårighetsgrad. Motivera ditt löneanspråk utifrån din erfarenhet, din kunskap och det ansvar som ingår i tjänsten. Ta även med erfarenhet från andra branscher och utbildningar som du kan koppla till tjänsten.

Privatanställd och särskilt yrkesskicklig
Vår chef säger att det nya avtalet om särskilt yrkesskickliga bara gäller på sjukhusen. Varför är det så? Vi är många här på Attendos vård- och omsorgsboende som har jobbat som sjuksköterskor i över 30 år och har en eller flera specialistutbildningar. Vi tycker att vi också ska få del av den här satsningen.

Svar: Det avtal, HÖK 19, som Vårdförbundet tecknade med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i maj gäller de arbetsgivare som är medlemmar i arbetsgivareföreningen SKR och Sobona, i huvudsak kommuner, regioner samt aktiebolag som ägs av dessa. Avtalet gäller för alla arbetsplatser i kommunerna och regionen, alltså inte bara sjukhusen.

Din arbetsgivare är medlem i en annan arbetsgivarförening: Almega-Vårdföretagarna. Med den arbetsgivarföreningen tecknade Vårdförbundet ett nytt löne­avtal redan förra vintern, som gäller från den 1 januari 2019. I det avtalet finns inte begreppet särskilt yrkesskicklig.

Givetvis anser vi i Vårdförbundet att ni som arbetar i privat vård också är särskilt yrkesskickliga, när ni har lång erfarenhet och är specialister. Historiskt sett har nya satsningar först kommit i avtalet med SKR och sedan har Vårdförbundet arbetat för att införa liknande bestämmelser i avtalen med Almega-Vårdföretagarna.

Prova annat jobb under sjukskrivning
Har jag rätt till ledighet för att prova ett annat arbete när jag är sjukskriven från min ordinarie anställning?

Svar: Under vissa förutsättningar har du rätt att prova att arbeta på annat ställe om du blivit sjuk. Den rätten regleras i Lag (2008:565). Villkoren som måste vara uppfyllda för att ha rätt till ledigheten är att du på grund av sjukdom har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till ditt vanliga arbete, eller till annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit dig under en period om minst 90 dagar.

Du måste också ha ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare under tiden från och med dag 91 till och med dag 180 av din sjukperiod.

Fråga Vårdförbundet Direkt

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben:
vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida