Frågeakuten nummer 12-2019

Frågeakuten nummer 12-2019
Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvarar vi frågor om: beordra­t arbete på lediga dagar, löneökningar och ob-ersättning.

3 december 2019

Vi rings ofta in på våra lediga dagar
Vi är ständigt underbemannade och har ständiga överbeläggningar. Vi får inte ens ha våra lediga dagar i fred utan blir ofta inbeordrade. Nu funderar vi på att sjukskriva oss allihop.

Svar: Vi förstår er känsla. Arbetssituationen är inte tillfredsställande i många delar av sjukvården. Sjukskrivning kan givetvis vara nödvändigt om er hälsa påverkats så negativt av stressen att ni behöver en längre period av vila för att återhämta er. Men masssjukskrivningar är inte en bra väg till förändring.

För att påverka situationen på lång sikt krävs att ni/vi tillsammans kan påverka arbetsgivaren att vidta åtgärder. Då behövs ett systematiskt arbete. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Ta kontakt med närmsta skyddsombud. Finns inget skyddsombud på arbetsplatsen, kontakta Vårdförbundet Direkt för information om vem som är huvudskyddsombud/samordnare. Ni bör också samlas och göra upp gemensamma planer för vilka förändringar ni vill se. Försök få alla på avdelningen att vara fackligt anslutna och utse egna företrädare. Tillsammans kan ni hjälpas åt att samla in faktaunderlag. Ni kan till exempel regelbundet skriva avvikelserapporter om överbeläggningar, vakanser, hur stor andel av bemanningen som har kort erfarenhet och om ni har rätt kompetensmix på avdelningen. Anteckna dessutom hur stressade ni känner er och hur det påverkar patienterna. Tänk också på det egna yrkesansvaret. Klarar ni av att vara professionella? Kan patienterna få en god och säker vård?

Läs gärna föreskriften OSA 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö, den ska efterlevas. Anmäl i god tid före nästa arbetsplatsträff (APT) att ni vill lyfta frågan om stressen på arbetsplatsen. Hjälps sedan åt att redovisa era anteckningar och avvikelserapporter, så att det tydligt framgår att ni är ense. Ange vilka punkter där ni önskar att chefen vidtar omedelbara åtgärder. Ni kan också begära en risk- och konsekvensanalys. Det som inte går att åtgärda på en gång ska skrivas ner i en handlingsplan. Om ni har företagshälsovård, kontakta dem.

Om chefen inte reagerar alls på det ni framför så kan skyddsombudet lägga en 6:6a till Arbetsmiljöverket. Informera i så fall facket.

Hur liten ökning kan jag få?
Jag jobbar i kommunen. Vilken är den lägsta summan som jag kan få i årets lönerevision? Jag har bara fått 300 kronor vilket min chef motiverar med att jag redan ligger högt. Ska man verkligen få så lite?

Svar: Det finns ingen lägsta nivå. Alla löneavtal som gäller Vårdförbundets medlemmar är sifferlösa och bygger på individuell lön. Det finns alltså inga krontal eller procentsatser angivna. Vi har haft ett icke nivåbestämt (sifferlöst) löneavtal i många år. Vi har valt det eftersom siffersatta centrala avtal inte kan ge mer än det så kallade industrimärket, vilket brukar ligga på 2—2,5 procent per år.

Vårt löneavtal har gynnat medlemmarna och säkrat en löneutveckling på i genomsnitt
4 procent per år under de senaste fem åren för kollektivet sjuksköterskor. Det innebär inte att alla individer har fått den nivån och det är du ett exempel på.

Men den motivering din chef använder är inte korrekt. Enligt huvudöverenskommelsen (HÖK 19) ska din lön sättas efter samtal mellan dig och din chef. Det som lönesätts är din kompetens, specialistkunskap och erfarenhet som leder till bättre resultat i verksamheten. Lönerna ska vara differentierade beroende på medarbetarnas olika kompetens och erfarenhet, så motiveringen att du redan ligger högt är fel i förhållande till avtalet.

Min lön höjs bara med 600 kronor
Jag jobbar på en vårdavdelning i en region. Nu är jag arg och besviken. Fick ett sms av min chef i går där hon berättade att jag fått 600 kronor i löneförhöjning som en följd av det nya avtalet. Kan jag överklaga hennes beslut?

Svar: Ditt löneavtal är huvud­överenskommelsen (HÖK 19). Din chefs beslut går inte att överklaga, men självklart ska du agera. Det är verkligen inte okej att din nya lön levereras via ett sms, löneavtalet förutsätter att din chef ska ha ett samtal med dig om uppställda mål och om hur du har bidragit till resultaten. Avtalet förutsätter att målen är tydliga och kända av medarbetarna.

Begär ett samtal med din chef och fråga vilka mål och lönekriterier som gäller på din arbetsplats och hur du ska agera för att få en vettig löneutveckling. Din lön ska baseras på din kompetens, specialistkunskap och erfarenhet som leder till förbättrade resultat i verksamheten. Det är viktigt att du markerar ditt ogillande, nästa lönerevision är redan tidigt nästa år och då gäller ny lön från den 1 april.

Får jag ob dan före julafton?
Jag har anställning i en kommun och ska arbeta måndagen 23 december kl 7—16. Vad gäller för ob-ersättning?

Svar: Eftersom 23 december i år föregås av en söndag och efterföljs av en helgdag (julafton) gäller ob-tillägg B (helg-ob) för hela ditt arbetspass. Från klockan 18 gäller ob-tillägg A (storhelg-ob).

 

Fråga Vårdförbundet Direkt

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben:
vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida