Frågeakuten nr 10-2020

Frågeakuten nr 10-2020
För lite personal på din arbetsplats? Som offentliganställd har du rätt att berätta om missförhållanden i media. Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvaras frågor som: Får jag skriva en insändare? Måste jag testa mig för covid-19? Och kan arbetsgivaren dra in redan beviljad semester?

8 januari

Får jag skriva en insändare?

Har jag som anställd rätt att skriva insända­re där jag beskriver hur underbemannade vi är på vår arbetsplats i äldreomsorgen?

Svar: Alla anställda i staten, regioner och kommuner (offentligt anställda) har rätt att lämna uppgifter, uttala sig om arbetsförhållanden med mera i media. Detta kallas meddelar­frihet. Meddelarfriheten gäller inte för vissa sekretessbelagda uppgifter som till exempel avser vårdtaga­res hälsotillstånd och annan personlig information.
Meddelarfriheten gäller inte heller för anställda i privata
företag.

Ingen pension betalas in

Bemanningsföretaget där jag arbetar påstår att de inte behöver betala in pension åt mig. Så kan det väl inte vara?

Svar: Till den allmänna pensionen måste alla arbetsgivare betala in varje månad. Om företaget där du arbetar inte har kollektivavtal är det däremot inte självklart att du har rätt till tjänstepension. Saknas kollektivavtal måste du som arbetstagare göra en enskild överenskommelse med arbetsgivaren när du anställs. Det ska då skrivas in i ditt enskilda anställningsavtal att de ska betala tjänstepension, hur mycket de ska betala in varje månad, var pengarna ska placeras samt hur du får insyn i förvaltningen.

Måste jag testa för covid-19?

Kan min chef kräva av mig att jag ska testa mig för covid-19 när jag varit hemma med förkylning?

Svar: Ja, eftersom covid-19 betraktas som en allmänfarlig sjukdom kan din chef kräva att du testas. Patienterna ska kunna lita på att de inte blir smittade av personal i vården.

Semester och ledighet — det här gäller

Hur länge kan arbetsgivaren dra på ett besked om önskad ledighet vid jul?

Svar (uppdaterat 210409, tidigare svar var felaktigt): Enligt semesterlagens § 11 ska arbetsgivaren lämna besked om begärd semester 2 månader innan den begärda ledigheten.

Om särskilda skäl finns kan besked lämnas senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början.

Arbetsgivaren har skyldighet att samråda med den anställde och dennes fackliga företrädare om förläggningen. Om det inte går att komma överens beslutar arbetsgivaren.

Hur mycket semester har jag rätt till?

Svar: Du har enligt semesterlagen både en rättighet och en skyldighet att ta ut minst 20 semesterdagar per år.
I år var det många som fick kortare sommarsemester och Vårdförbundet rådde då dessa medlemmar att planera in den fjärde veckan och få den beviljad. Många valde att lägga sin fjärde semestervecka runt jul.

Vad händer om arbetsgivaren inte ger möjlighet till 20 semester­dagar under ett kalenderår?

Svar: Det händer inget per automatik. Men den aktuella semestertvisten i Jönköping, där arbetsgivaren fick betala skadestånd, är en tydlig signal på att det här är viktigt. Ett tecken på att Vårdförbundet med framgång skulle kunna driva en sådan fråga.

Kan arbetsgivaren dra in redan beviljad semester?

Svar: Beviljad semester är att betrakta som ett avtal. Arbetsrättsligt kallas det för att arbetsgivaren måste ha fog för att dra in beviljad semester. Generell bemanningsbrist är inte ett skäl men pandemin kan troligtvis vara det. Hur som helst måste arbetsgivaren i varje enskilt fall precisera varför de vill dra in beviljad, icke påbörjad, semester.

Går det att bevilja semester i jul, med brasklappen att den kan bli indragen?

Svar: Nej, egentligen inte. Det som står i förra svaret är det som gäller. Arbetsgivaren måste ha särskilda skäl i varje enskilt fall.

Min mormor har gått bort. Hon var bosatt i Gällivare och jag bor i Stockholm men vill gärna delta vid begravningen. Har jag rätt att vara ledig från mitt jobb på regionens sjukhus?

Svar: Ja, du har rätt att vara ledig och kan dessutom få bibehållen lön under ledigheten. Den möjligheten finns vid ledighet för att delta vid dödsbädd, begravningar, gravsättning av urna och vid bouppteckning som du är berörd av — om det gäller en nära anhörig.
Som nära anhörig räknas exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn, samt mor- och farföräldrar. Det kan också vara en nära vän. Denna möjlighet är begränsad till högst tio dagar per kalenderår. Det är din chef som bestämmer hur många dagars ledigt du kan få. De brukar ta hänsyn till om du har resväg.

Fråga Vårdförbundet Direkt

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben: vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida