Frågeakuten nummer 10-2019

Frågeakuten nummer 10-2019
Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvarar vi frågor om: Arbetsmiljö, semester, uppsägning, delegering och hjälparbete utomlands.

Hjälp —arbetsmiljön är outhärdlig!
Vi jobbar på en liten privat klinik som har bristfällig arbetsmiljö på många sätt. Det gör verksamheten både patientosäker och outhärdlig. Bland annat är rummen alldeles för små, ventilationen obefintlig och våra arbetsredskap är inte professionellt tillverkade/beställda. Det orsakar mycket problem i hanteringen av våra patienter. Vi har påtalat detta för verksamhetsledaren i två år nu men får inget gehör. Vad mer kan vi göra?

Svar: Arbetsgivaren har långtgående skyldigheter att göra en risk- och konsekvensanalys för arbetsmiljön på arbetsplatsen och att åtgärda brister omgående. Arbetsmiljöföreskrifterna visar tydligt på det omfattande arbetsmiljöansvar arbetsgivaren har. Detta kan stå dem dyrt. Det finns regler kring hur stora rummen måste vara, regleringar för ventilation och inomhustemperaturer och så vidare.

På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar ni information och utredningar, bland annat den som handlar om hur sängar ska placeras, hur toalettutrymmena ska se ut och hur rummen och ventilationen ska vara.

Ni kan upplysa arbetsgivaren om att det finns regler som ska följas. Kontakta även ert skyddsombud. Finns inget skyddsombud kan eventuellt ett regionalt skyddsombud hjälpa till. Hör gärna av er till Vårdförbundet Direkt för mer hjälp.

Semester på annan tid än sommaren
Jag har många semesterdagar kvar både av årets semester och en massa sparade dagar. Men det känns helt meningslöst när man aldrig får ta ut dem. Chefen avslår all annan semester än den som vi får på sommaren.

Svar: Semester utöver sommarsemestern kan beviljas om verksamheten tillåter det. Besked om ledigheten har beviljats eller inte kan då komma mycket sent, det finns inte några tvingande regler kring detta. Vårdförbundet anser att orsaken till att det är svårt att få semester är den rådande personal- och kompetensbristen vilket beror på långvariga brister i arbetsgivarens personalpolitik.

Rådet till er som har mycket sparad semester är att ni går samman och tar upp problemet med ert lokala fackliga ombud och med er chef. Framför att det bör göras upp en plan så att ni kan få ut all innestående semester. Lämna gärna egna förslag på hur det praktiskt ska gå till.

Säga upp sig när chefen är borta
Jag vill säga upp min tillsvidareanställning men min chef är på semester. Hur ska jag göra?

Svar: Det är viktigt att en representant för arbetsgivaren kan ta emot din uppsägning så att det inte råder några tvivel om när din anställning upphör. Vill du vara säker på att någon tar emot uppsägningen kan du muntligen säga upp dig hos din ställföreträdande chef eller HR-enheten. Uppsägningen ska också vara skriftlig, så meddela när du säger upp dig muntligen att du också kommer att komplettera med en skriftlig uppsägning inom kort. Det räcker med att du skriver namn, personnummer, befattning, arbetsställe och från vilket datum du säger upp dig samt att du skriver under.

Kan jag tvingas ge delegering?
Vad händer med delegeringar som en kollega lämnat när hen slutar? Min arbetsgivare har under en längre tid vetat att min kollega ska sluta, men inte planerat för vad som ska gälla för de delegeringar som hen lämnat till undersköterskor och som nu upphör. Kan arbetsgivaren tvinga oss kolleger som är kvar att lämna nya delegeringar?

Svar: En delegering är personlig och måste göras om när någon slutar. Som legitimerad kan du inte tvingas att lämna en delegering till någon som du inte vet har förmåga att utföra arbetsuppgiften. Delegering som lämnats ska följas upp och kan endast lämnas för ett år i taget.

Hjälparbete utomlands
Jag är nyfiken på vilka villkor som gäller för hjälparbetare inom sjukvården i utvecklingsländer?

Svar: Det finns flera organisationer som anställer sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor, till exempel Läkare utan gränser. Organisationerna erbjuder ofta en förhållandevis låg lön för att bibehålla vad de kallar en humanitär volontär anda. De står för alla kostnader, erbjuder kompetensutveckling och har ett bra försäkringsskydd.

Första gången du får ett uppdrag varar det som längst ett år och du får en veckas ledighet per tremånadersperiod. Organisationerna ställer krav på minst två års relevant yrkeslivserfarenhet, intresse och reseerfarenhet i utvecklingsländer. Språkkunskaper krävs också; engelska och helst också franska, då många hjälpprojekt genomförs i fransktalande länder.

Fråga Vårdförbundet Direkt

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt 0771-420 420

…eller ställ din fråga på webben
vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida