Frågeakuten

Vårdfokus experter svarar på frågorna som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  Arbetsvillkor

Hjälparbete utomlands

Jag är nyfiken på vilka villkor som gäller för hjälparbetare inom sjukvården i utvecklingsländer?

5 oktober 2019

Svar: Det finns flera organisationer som anställer sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor, till exempel Läkare utan gränser. Organisationerna erbjuder ofta en förhållandevis låg lön för att bibehålla vad de kallar en humanitär volontär anda. De står för alla kostnader, erbjuder kompetensutveckling och har ett bra försäkringsskydd.

Första gången du får ett uppdrag varar det som längst ett år och du får en veckas ledighet per tremånadersperiod. Organisationerna ställer krav på minst två års relevant yrkeslivserfarenhet, intresse och reseerfarenhet i utvecklingsländer. Språkkunskaper krävs också; engelska och helst också franska, då många hjälpprojekt genomförs i fransktalande länder.

Anställning

arbetsmiljö

Arbetstider

Bemanningsbranschen

Chef

covid-19

Delegering

Ersättningar

etik

kollektivavtal

ledighet

Lön & avtal

meddelarfrihet

Medlemskap

nyanställd

Omplacering

pension

sjukskriven

Student

tjänstledig

Villkor