Frågeakuten: Hur kort får en rast vara?

Frågeakuten: Hur kort får en rast vara?
Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvarar vi frågor om: Rastlängd, föräldraledighet, ledighet vid anhörigs bortgång, antal förtroendevalda och rehabmöte.

Finns det regler för hur lång rast man har rätt till? Jag tycker att 30 minuter är för kort.??
Svar: Rastens förläggning regleras i 15 § arbetstidslagen där rast innebär ett avbrott i den dagliga arbetstiden och arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbets­stället. Rasterna ska förläggas så att du inte utför arbete mer än fem timmar i följd, och rasternas antal, längd och förläggning ska ta hänsyn till arbetsförhållandena. Det finns ingen minimi­nivå för hur kort rasten får vara.

Däremot finns det en föreskrift från Arbetsmiljöverket om att arbetsgivaren ska motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Du kan alltså ta upp frågan med chefen utifrån din arbetsmiljö.

??Jag ansökte om föräldraledighet för tre månader sedan. Har arbetsgivaren rätt att neka mig ledigheten? ?
Svar: Om du ansökt i god tid (2-3 månader i förväg), har dagar kvar med föräldrapenning hos försäkringskassan och inte har utnyttjat alla dina ledighetsperioder får arbetsgivaren inte neka dig.  Du har rätt till tre föräldraledighetsperioder per år. ?

Jag arbetar som chef. Verksamheten jag ansvarar för har under lång tid haft problem med personalflykt, arbetsmiljö, sjukskrivningar. Jag känner mig kringskuren i mina befogenheter och att jag inte kan ta ansvar för denna verksamhet längre. Vad ska jag göra???
Svar: En kraftfull åtgärd och signal du som chef kan göra, när alla andra åtgärder är uttömda, är att avsäga dig ditt arbetsmiljöansvar. Då delegeras arbetsmiljöansvaret tillbaka till din chef.???

Får jag vara ledig med bibehållen lön vid en nära anhörigs bortgång???
Svar: Det finns ingen automatisk rätt till ledighet med bibehållen lön vid nära anhörigs sjukdom eller bortgång. Du kan dock söka och beviljas ledighet med lön. Du kan beviljas betald ledighet med högst tio dagar per kalenderår vid nära anhörigs svårare sjukdom, bortgång, begravning, gravsättning av urna och bouppteckning.?

Kan chefen påverka hur många förtroende­valda som finns på en arbetsplats?
?Svar: Chefen har inte rätt att begränsa antalet förtroendevalda/ skyddsombud på arbetsplatsen. Det är medlemmarna som väljer och de kan välja fler förtroende­valda än en. Däremot kan man inte alltid räkna med att alla förtroendevalda får delta på kurser, samverkan med mera om de är flera.???

Mitt vikariat har gått ut och jag har fått en tillsvidareanställning. Min chef säger att jag inte får förhandla om lönen. Stämmer det???
Svar: Nej. När ditt anställningsförhållande ändras har du alltid rätt att diskutera din lön. ???

Jag är sjukskriven. Min chef har nu hört av sig om rehabmöte. Vilket stöd kan jag få från Vårdförbundet och vad innebär ett sådant möte ???
Svar: Arbetsgivaren är skyldig att återrehabilitera dig till arbete. Vid ett rehabmöte kan deltagarna vara, förutom närmaste chefen, någon från hr, behandlande läkare och handläggare från försäkringskassan. Syftet är att se över vad som behövs för att du ska kunna gå tillbaka till arbete. Som medlem har du rätt att ha med någon från Vårdförbundet som stöd. ???

Fråga Vårdförbundet Direkt

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till:
0771-420 420

… eller ställ din fråga på webben:
https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt

Läs mer från frågeakuten

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida