Frågeakuten nr 6-2020

Frågeakuten nr 6-2020
Får du lediga dagar förstörda av sms från arbetsgivaren som vill att du ska komma in och jobba? Svara inte, lyder rådet från Vårdförbundet Direkt. Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvaras bland annat frågor som: Vad gäller om man medlyssnar på ett patientsamtal i telefon? Hur gör jag om arbetsgivaren jagar mig med sms och på telefon när jag är ledig? Kan jag vägra att jobba som undersköterska?

11 augusti 2020

Jag känner mig aldrig ledig
Vi har mycket övertid på min arbetsplats på grund av bemanningsbrist. Arbetsgivaren ringer, sms:ar och gör förfrågningar på Facebook om att byta pass eller beordra övertid. Jag känner mig jagad och aldrig ledig. Vad kan göras?

Svar: Du har ingen skyldighet att vara tillgänglig på din fritid, varken på telefon, via sms eller e-post. Alla anställda har ett stort behov av vila på sin fritid, så vi föreslår att du inte svarar när du är ledig. Om du ändå svarar har du rätt att framföra skäl till varför du inte kan gå in och jobba, att man saknar barnomsorg är ett giltigt skäl som arbetsgivaren måste ta hänsyn till. Men enklast är faktiskt att låta bli att svara.

Semester i september
Jag fick bara tre veckors semester i sommar. Nu säger min chef att jag måste ta en vecka i september, men det vill inte jag, tar hellre två veckor i november om det går att resa då. Vilken rätt har jag?

Svar: Din chef kan inte tvinga dig att ta semester i september. I år är det verkligen arbetsgivarna som krånglat till det med sommarsemestern, så de bör vara mer benägna än annars att bevilja den semester som de anställda önskar. Enligt semesterlag och kollektivavtal kan semester på andra tider än sommaren bara beviljas om verksamheten så tillåter, men det förutsätter att den anställda har fått fyra veckors sammanhängande semester på sommaren. Så, som sagt, Vårdförbundet anser att arbetsgivaren ska ha stor respekt för de anställdas önskemål om semester under höst och vinter.

Medlyssning i telefon
Vad gäller om man medlyssnar på ett patientsamtal i telefon?

Svar: Vid medlyssning/inspelning ska patienten/vårdnadshavaren alltid informeras och tillfrågas om samtycke vid samtalets inledning. Samtycket ska dokumenteras i journalanteckningen.

Detta utgår från att vården ska ges med respekt för den enskilda människans värdighet samt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Om patienten/vårdnadshavaren inte tillfrågas om samtycke är inte kraven på värdighet, integritet och självbestämmande uppfyllda.

Försäkring för medlemmar
Vilka försäkringar ingår i mitt medlemskap i Vårdförbundet som yrkesverksam medlem?

Svar: I ditt medlemskap ingår en inkomstförsäkring och en stick- och skärskadeförsäkring. Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen som du får från a-kassan vid arbetslöshet och gäller fram till den första i den månad du fyller 65 år. Villkoret är normalt att du varit medlem i Vårdförbundet och i en a-kassa minst tolv månader och fortfarande är medlem. Du behöver även vara berättigad till a-kasseersättning och ha en inkomst som överstiger 25 025 kronor. Obs: I och med tillfälliga förändringar i a-kassereglerna räcker det just nu att du har varit med i a-kassan i tre månader för att omfattas. Taket har också tillfälligt höjts så att det motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 33 000 kronor per månad.

Genom Vårdförbundets inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 60 000 kronor per månad. Ditt skydd sträcker sig under längst 200 dagar. Om du har en ersättningsgrundande inkomst under 33 000 kronor men över 20 900 kronor per månad, omfattas du av inkomstförsäkringen från dag 101 till 200.

Stick- och skärskadeförsäkringen gäller för alla medlemmar upp till 67 år om du blir smittad av hiv/aids, hepatit C eller mrsa i yrkesutövandet.

Utöver dessa försäkringar har du möjlighet att teckna förmånliga person- och sakförsäkringar genom Folksam till ett rabatterat pris, till exempel olycksfalls-, liv- och sjukförsäkring. Dessa tecknas direkt hos Folksam.

Jobba som undersköterska
Chefen har sagt till mig att arbeta som undersköterska i morgon. Kan jag vägra?

Svar: Nej du kan inte vägra eftersom du har en arbetsskyldighet och förväntas utföra de arbetsuppgifter som du har erfarenhet och kompetens för. Ingår några nya moment är det viktigt att du får information om och introduktion för de arbetsuppgifter som arbetsgivaren anvisar dig, så att du kan utföra arbetsuppgifterna på ett patientsäkert sätt.

Hur lång är min uppsägningstid?
Jag började min anställning i regionen med sex månaders vikariat. Därefter påbörjade jag direkt en tillsvidareanställning som nu pågått i åtta månader. Hur lång uppsägningstid har jag?

Svar: Din uppsägningstid är tre månader eftersom du varit sammanhängande anställd mer än tolv månader. Reglerna finns i Allmänna bestämmelser § 33.

Rätt till lönesamtal
Vilka anställda har rätt till ett lönesamtal?

Svar: Alla tillsvidareanställda på arbetsplatsen har rätt till både ett utvecklingssamtal och ett lönesamtal varje år. Även personer som är föräldralediga och sjukskrivna har den rätten. Det är inte okej att få sin nya lön i ett sms, mejl eller ett meddelande i postfacket.

En person som anställts tillsvidare i nära anslutning till det aktuella lönerevisionsdatumet (1 april i regioner och kommuner och 1 juli i privata företag) omfattas vanligtvis inte av årets lönerevision, eftersom de nyligen har förhandlat sin lön och den innefattar den första revisionen.

Fakta

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben:
vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida