Frågeakuten: Jag vill ha sommarlov med barnen

Frågeakuten: Jag vill ha sommarlov med barnen
Får jag ta ut föräldraledighet i anslutning till semestern? Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvarar vi frågor om: Föräldraledighet direkt efter semestern, inställt övertidspass, negativ särbehandling vid adhd, plugga på arbetstid, olycksfall på väg till jobbet och kollega som skriver på Facebook.

Föräldraledigt efter semestern
Min arbetsgivare säger att jag inte får ha både semester följt av föräldraledighet till sommaren. Jag vill vara ledig totalt 8 veckor (4+4) sammanhängande. Får min chef säga så? Vad gäller?

Svar:
Semester och föräldraledighet spelar inte ut varandra. Arbetsgivaren kan flytta semestern medan föräldraledigheten är mer “skyddad”. Därför kan det bli ett glapp mellan ledigheterna. I vissa av de privata kollektivavtalen ska du anmäla föräldraledigheten samtidigt som du ansöker om sommarsemestern.

Fick inte jobba övertidspass
Jag var bokad på ett övertidspass med kvalificerad övertidsersättning. När jag redan påbörjat passet upptäcktes att det hade blivit en dubbelbokning och jag fick inte jobba. Nu vill jag ha ersättning för mitt övertidspass men min arbetsgivare säger att jag bara ska få betalt för tre timmar, vilket inte ens är halva passet. Hur fungerar det? Har jag rätt till full ersättning?

Svar:
Arbetsgivaren kan inte ensidigt dra in en överenskommelse om övertidspass. Du hade rätt att arbeta det passet och få ersättning, alternativt gå hem men ändå få betalt för arbetspasset så länge du inte själv gått med på att ändra er överenskommelse.

Om du vill ta upp frågan igen med arbetsgivaren — var tydlig med att du inte gått med på att ändra er överenskommelse utan förutsätter att du ska få betalt för hela det överenskomna passet. Det är dock inte säkert att du kommer att få utbetalningen nu i efterhand då arbetsgivaren kan hävda att du gått med på att ändra er överenskommelse genom att gå hem från arbetspasset.

Jag har adhd — fick inte jobbet
Jag misstänker att min adhd är orsaken till att jag inte fått ett jobb jag sökt. Får arbetsgivaren göra så?

Svar:
En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande på grund av en funktionsned- sättning, vilket adhd kan räknas som. Kan du visa att det finns anledning att anta att du utsatts för diskriminering måste arbetsgivaren visa att så inte har skett. Arbetsgivaren får bara särbehandla dig negativt om arbetet du sökt verkligen kräver en viss egenskap. Dessutom ska kravet de ställer ha ett berättigat syfte.

Plugga på arbetstid
Vi är tvungna att gå utbildningen ATSS. Det är mycket att lära sig och två tentor. Jag tycker inte det är rimligt att vi ombeds göra hemtenta och plugga utöver arbetstid. På jobbet säger de att man får läsa i mån av tid och om arbetet tillåter. Om nu inte tid finns på jobbet, borde vi inte kunna få flexa för den tiden vi sitter hemma?

Svar:
Vid obligatoriska kurser ska ni inte studera utanför arbetstid om ni inte får kompensation för det. Om arbetsgivaren har sagt att ni ska studera när det finns tid på arbetet så ska ni göra det, och finns det inte tid så behöver ni signalera till arbetsgivaren att ni inte kan slutföra och bli godkända på kursen. Arbetsgivaren behöver avsätta tid i schemat för studier, eller ge er utbildningstid utanför schemat. Tid för utbildning ska enligt landstingets kollektivavtal ersättas med tid mot tid.

Det är upp till arbetsgivaren att lösa detta problem, ni ska inte lösa det genom att studera på er fritid när det är obligatoriska studier inom ramen för era anställningar.

Bröt handen på väg till jobbet
Jag halkade på väg till bussen när jag skulle till jobbet och bröt handen. Vad gäller?

Svar:
Om du tog din vanliga väg till jobbet så räknas det som ett färdolycksfall. Anmäl det till din chef som ska fylla i en blankett tillsammans med dig till Försäkringskassan. Arbetar du i landsting/kommun, ska du även kontakta AFA.

Kollegan skriver på Facebook
Min kollega skriver saker på sin Facebooksida som jag tolkar handlar om mig. Kan jag anmäla det och vad gör facket?

Svar:
Om inte ditt namn står med i texten är det väldigt svårt att bevisa att det är dig hon menar i texten. Vårdförbundet har svårt att ingripa i sådana sammanhang, men kontakta oss så undersöker vi möjligheten i din situation.

Fråga Vårdförbundet Direkt

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till:
0771-420 420

… eller ställ din fråga på webben:
https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt

Läs mer från frågeakuten

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida