Frågeakuten: Ledigt för att plugga?

Frågeakuten: Ledigt för att plugga?
Pluggsugen? Ansök i god tid om du vill vara ledig för att studera. Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvarar vi frågor om: Tjänstledighet för studier, uppsägning under sommaren, rätt att ångra ny anställning och arbetsgivare som hör av sig på fritiden.

Studera vidare
Har jag rätt att vara tjänstledig för studier?

Svar: Ja, under förutsättning att du vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten i upp till sex månader. Därför behöver du göra ansökan minst sex månader i förväg för att garantera att du får ledigt när du önskar. Behöver du göra ansökan innan du vet om du kommer att bli antagen kan du söka ledigheten “under förutsättning att bli antagen”. Rätten till ledighet gäller inte för självstudier.

Morfintabletter försvann
Jag skulle hämta morfintabletter i läkemedelsskåpet för att ge till en patient och var tvungen att gå på toa innan jag gav medicinen. Jag stoppade kartan i jackfickan. När jag var klar på toan och kom fram till patienten var kartan med medicinen borta. Nu säger chefen att jag har tagit medicinen. Vad kan Vårdförbundet göra för mig?

Svar: Om du vill kan en förtroendevald närvara vid samtal med din chef och HR-avdelningen och föra anteckningar och se till att de håller sig till gällande arbetsrättslig lagstiftning.

Måste jag delegera?
Kan arbetsgivaren kräva att jag ger en delegering?

Svar: Enligt Socialstyrelsen kan en arbetsgivare aldrig kräva att någon ska delegera en medicinsk arbetsuppgift. Det krävs en individuell, professionell bedömning av både behov och lämplighet. Bedömningen gör den som delegerar. Ingen är heller tvungen att ta emot en delegering. Om mottagaren anser att hen saknar den kunskap och förmåga som krävs ska detta respekteras. Det krävs även att arbetsgivaren har rutiner för delegeringsförfarande.

Vill säga upp mig under sommaren
Jag har fått nytt jobb och vill säga upp mig så att uppsägningstiden löper ut i sommar. Enligt min chef får jag inte säga upp mig under sommaren. Stämmer det?

Svar: Nej, du har rätt att säga upp dig vilken dag du vill och är bara skyldig att följa den uppsägningstid som anges i lag/kollektivavtal/anställningsavtal. Arbetsgivaren kan inte hindra dig från att säga upp dig eller tvinga dig att vara kvar längre än den angivna uppsägningstiden.

Kan jag välja det andra jobbet?
Jag tar examen i juni och fick en tillsvidareanställning redan i januari på ett sjukhus. Jag har en månads uppsägningstid. Nu har jag fått erbjudande från en annan arbetsgivare och jag vill mycket hellre börja där. Måste jag börja på den första arbetsplatsen?

Svar: I sak skulle arbetsgivaren kunna hävda att du har en månads uppsägningstid och att du då skulle säga upp dig första dagen. Det innebär att arbetsgivaren ska ordna lösenord och nycklar till arbetsplatsen för en arbetstagare som kommer att säga upp sig direkt. Det är inte så troligt att de vill göra det. Du får ringa arbetsgivaren och berätta vad som har hänt och troligtvis blir de glada att du hör av dig i tid så att de kan hitta en annan person till tjänsten.

Hur tillgänglig måste jag vara på fritiden?
Vi har mycket övertid på min arbetsplats på grund av bemanningsbrist. Arbetsgivaren ringer, sms:ar och ställer förfrågningar på Facebook om att byta pass eller beordra övertid. Jag känner mig jagad och aldrig ledig. Vad kan göras?

Svar: Du har ingen skyldighet att vara tillgänglig på din fritid. Om du svarar har du rätt att framföra skäl till varför du inte kan. Att man saknar barnomsorg är ett giltigt skäl som arbetsgivaren måste ta hänsyn till.

Fråga Vårdförbundet Direkt

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till:
0771-420 420

… eller ställ din fråga på webben:
https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt

Läs mer från frågeakuten

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida