Frågeakuten nr 4-2020

Frågeakuten nr 4-2020
Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvaras frågor kring coronaviruset och covid-19. Vad gäller på arbetsplatsen? Måste jag avbryta min föräldraledighet för att gå in och jobba? Kan arbetsgivaren omplacera mig?

Måste jag jobba på en annan arbetsplats?
Jag jobbar på en dagoperationsavdelning måndagar till fredagar. Nu vill min arbetsgivare flytta mig till en intensivvårdsavdelning på ett helt annat sjukhus. Måste jag godta det?

Svar:
En arbetsgivare kan i vissa fall behöva flytta personal från en verksamhet till en annan. Normalt löses situationen genom frivillighet men om det inte löser situationen kan du i vissa fall beordras att uföra arbete. Arbetsgivaren måste dock följa sedvanliga arbetsrättsliga regler.

Om krislägesavtalet aktiveras har arbetsgivaren större möjligheter än vanligt att flytta personal. Kontakta din förtroendevalda för att diskutera vad som gäller i din situation. Det är viktigt att du inte på egen hand vägrar utföra arbetet enligt arbetsgivarens anvisningar. Ett sådant agerande kan få allvarliga arbetsrättsliga kosekvenser för dig.

Vad gäller om jag är smittad?
Jag känner mig inte sjuk men tror att jag kanske är smittad av covid-19. Måste jag stanna hemma?

Svar: Om du arbetar inom kommun, region eller kommunalt bolag kan arbetsgivaren kräva att du ska stanna hemma för att förhindra att smitta sprids. Du behåller i så fall din lön och andra förmåner. Den privata arbetsgivaren kan inte stänga av dig från arbetsplatsen utan då krävs att du och chefen är överens.

Eftersom coronaviruset klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom kan även en läkare besluta om att du inte får vistas på din arbetsplats. I så fall kan du ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Är covid-19 en arbetsskada?
Om jag skulle bli smittad av covid-19 på jobbet räknas det då som en arbetsskada?

Svar: Sedan tidigare gäller för laboratoriepersonal att de anses smittade i arbetet om laboratoriet har hanterat smittoämnet. En person som vårdar patienter med covid-19 löper självklart en risk att själv insjukna. Arbetsmiljöverket menar att om personal som vårdat, eller vistats i samma rum som, en smittad patient insjuknar i covid-19 ska arbetsgivaren betrakta det som att arbetstagaren har smittats i arbetet. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte.

Arbetsgivaren ska göra en anmälan om arbetsskada. Försäkringskassan och AFA Försäkringar bedömer sedan de enskilda ärendena. Vårdförbundet anser att du ska få ersättning från arbetsskadeförsäkringar om du vårdar patienter med covid-19 och sedan själv blir sjuk.

Vill inte utsättas för smitta
Kan jag kräva att arbetsgivaren omplacerar mig så att jag inte utsätts för risk att smittas?

Svar: Arbetsgivaren har ansvar enligt arbetsmiljölagen för att förhindra smittspridning och sjukdom men också för att bemöta arbetstagarnas oro. Om du tillhör en riskgrupp ska du skyddas extra väl mot smitta. I allmänhet finns det inte någon ovillkorlig rätt till omplacering. I första hand bör du ta upp frågan med din chef. I andra hand med ditt förtroendevalda skyddsombud.

Orolig för otillräcklig skyddsutrustning
Vår arbetsgivare har ändrat riktlinjerna för skyddsutrustning. Vi är oroliga att det inte skyddar tillräckligt.

Svar: Ingen ska behöva vara orolig för att vistas på sin arbetsplats och alla ska ha den skyddsutrustning som krävs för att förhindra smittspridning. Arbetsmiljölagen gäller fortfarande, liksom de föreskrifter som styr smittskyddet. Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram rekommendationer om användning av skyddsutrustning. Tyvärr ser de lite olika ut. WHO rekommenderar långärmad skyddsrock medan Folkhälsomyndigheten i sina rekommendationer anger att det i vissa situationer kan räcka med kortärmade arbetskläder och ärmlösa plastförkläden.

Arbetsgivaren behöver hantera frågan om smittskyddet noga och i dialog med skyddsombud och medarbetare. Om arbetsgivaren inte sköter frågan bra, kan skyddsombudet begära att det vidtas åtgärder. Kontakta Vårdförbundet Direkt om ni inte har något skyddsombud.

Vad gäller för föräldralediga?
Kan arbetsgivaren tvinga mig att avbryta min föräldraledighet i dessa coronatider?

Svar: Nej, den som är föräldraledig kan inte beordras att avbryta sin föräldraledighet i förtid för att personen behövs i tjänst. Är du föräldraledig och arbetsgivaren ändå vill beordra in dig, kontakta Vårdförbundet Direkt.

Vill avbryta fackligt uppdrag
Kan arbetsgivaren avbryta mitt fackliga uppdrag för att jag på grund av corona behövs i verksamheten?

Svar: I normalfallet nej. Om arbetsgivaren lyfter frågan med dig, kontakta Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen alternativt Vårdförbundet Direkt.

Fakta

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben:
vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida