Frågeakuten: Måste jag vakta receptionen på lunchen?

Frågeakuten: Måste jag vakta receptionen på lunchen?
Rasten är din fritid och ska inte behöva ägnas åt arbete. Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvarar vi frågor om: Arbete på lunchrasten, det nya avtalet med SKL, föräldraledighet, semester vid uppsägning, retroaktiv lön och tjänstledighet för doktorandstudier.

Jobba på lunchrasten

Jag arbetar på en vårdcentral och vi har stängt mellan klockan 12 och 13 då vi har lunchrast. I receptionen finns en akutklocka som vi måste bevaka. Det kan falla på min lott tre gånger på en vecka. Är det rätt?

Svar:
Rast är tid för återhämtning. Du ska hinna äta, ta en promenad och lämna arbetsplatsen. Rasten är din fritid. Har du en uppgift och ett ansvar som hör till arbetet är det inte fritid. Du ska även ha ersättning för utfört arbete.


Ledigt för att fira 50-årsdag

Finns det någon särskild ledighet som jag kan ansöka om när jag fyller 50 år?

Svar: Det beror på om din arbetsgivare har kollektivavtal och om det i avtalet finns en skrivning kring ledighet vid 50-årsdag. Är du anställd i kommun/region/landsting finns inte någon sådan ledighet men däremot får du en extra semesterdag (totalt 32) från det år du fyller 50 år. Är du anställd av en arbetsgivare som har avtal som gäller för sjuksköterskor anställda i ambulansföretag eller hos arbetsgivare som omfattas av Vårdförbundets avtal med Svenska flygbranschen, finns det en ledighet som heter permission vid egen 50-årsdag. Dessa är i nuläget de enda avtal som Vårdförbundet har där det ingår ledighet vid 50-årsdag.

Hur påverkar nya avtalet mig som chef?

Jag är första linjens chef i en region. Hur berör det nya avtalet med SKL mig?

Svar: I din roll som chef ska du vara med och ta fram lönekriterier för att bedöma särskilt yrkesskickliga i din verksamhet. Lönekriterierna ska samverkas lokalt. Därefter ska årets löneöversyn återupptas och genomföras. I din egen yrkesroll som chef ska det också arbetas fram lönekriterier för särskilt yrkesskickliga chefer.

Avbryta föräldraledighet

Jag ska vara föräldraledig under sommaren men nu undrar arbetsgivaren om jag kan bryta den för att gå in och arbeta. Är jag skyldig att göra det?

Svar: Nej, du är inte skyldig att bryta en redan beviljad föräldraledighet, varken i förhand eller under ledigheten. Om du trots allt vill bryta ledigheten på arbetsgivarens förfrågan behöver ni förhandla om vilken ersättning som ska gälla.

Semester vid uppsägning

Jag har fått beviljad semester fyra veckor i juli men har nu sagt upp mig. Jag har tre månaders uppsägningstid så min sista anställningsdag blir i mitten av augusti. Kan arbetsgivaren dra in min semester nu?

Svar: Nej, arbetsgivaren kan i regel inte dra tillbaka en beviljad semester och har inte rätt att göra det bara för att du nu sagt upp dig. Viktigt att tänka på är att alla dina semesterdagar kanske inte kommer att bli betalda eftersom du slutar din anställning i augusti. Har du tagit ut fler semesterdagar än du hunnit tjäna in när du slutar blir du återbetalningsskyldig för dessa.

Retroaktiv lön om man slutar

Jag har sagt upp mig från min tillsvidareanställning på sjukhuset från den 1 augusti och börjar ett nytt jobb på en privat vårdcentral den 15 september. Nu när avtalet blivit klart får jag väl ut min retroaktiva lön innan jag slutar?

Svar: Nej, tyvärr går du miste om den retroaktiva lönen. Retroaktiv lön är ingen bestämd summa utan skillnaden mellan den nya lönen, som bestäms individuellt efter lönesamtal, och den gamla lönen. Det nya avtalet gäller från den 1 april men lönesamtalen kommer sannolikt inte i gång förrän tidigt i höst och då är du inte längre kvar på din arbetsplats. Din möjlighet att kompensera dig för denna förlust är att förhandla upp din lön ordentligt hos den nya arbetsgivaren.

Ledigt för doktorandstudier

Har man rätt att vara tjänstledig för doktorandstudier?

Svar: Doktorandstudier räknas som en tjänst eftersom man får en anställning som doktorand. Man har inte rätt att vara tjänstledig för doktorandtjänsten, utan bara för själva doktorandstudierna. I praktiken blir det alltså svårt, då studierna utgör en del av hela tjänsten. Du kan alltid förhandla med din arbetsgivare och se om ni kan komma överens om tjänstledighet ändå men det är ingen rättighet du har.

Fråga Vårdförbundet Direkt

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.
Har du en fråga? Ring direkt:
0771-420 420

…eller ställ din fråga på webben:
vardforbundet.se

Läs mer från frågeakuten

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida