Frågeakuten

Vårdfokus experter svarar på frågorna som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  Arbetsmiljö

Problem med arbetsmiljön

Problem med arbetsmiljön
Illustration: Anna Windborne-Brown

Vi har stora problem med arbetsmiljön på vår arbetsplats och arbetsgruppen har många tankar om vad som behöver göras. Vad kan vi göra?

9 april 2019

Svar: Första steget är att välja en förtroendevald och ett skyddsombud. Dessa väljs av dem på arbetsplatsen som är medlemmar i Vårdförbundet. Då får ni en mer aktiv roll i arbetsmiljöarbetet genom att ni kan samverka med arbetsgivaren. Se till att arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på dagordningen på era arbetsplatsträffar och att det blir tydligt vad som ska göras, av vem och när. På så sätt ser ni till att det blir verkstad av era idéer.

Anställning

arbetsmiljö

Arbetstider

Bemanningsbranschen

Chef

covid-19

Delegering

Ersättningar

etik

kollektivavtal

ledighet

Lön & avtal

meddelarfrihet

Medlemskap

nyanställd

Omplacering

pension

sjukskriven

Student

tjänstledig

Villkor