Frågeakuten: Får jag ha en bisyssla?

Frågeakuten: Får jag ha en bisyssla?
Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvarar vi frågor om: Bisysslor, semester under föräldraledighet, sommarjobb vid tjänstledighet för studier, skyldighet att byta pass, nattarbetstid i kommunerna och rätt till höstsemester.

Extrajobb

Vad menas med bisyssla och varför måste jag berätta för chefen vad jag gör på min fritid?

Svar: En bisyssla innebär en syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen men som inte har koppling till privatlivet. Vad som gäller kring anmälan av bisyssla regleras i både lag och kollektivavtal och därför skiljer det sig åt en del beroende på var du arbetar och vilket avtal som är tillämpligt just hos er.

I regel är du som arbetstagare skyldig att anmäla bisysslan till din arbetsgivare. De kan förbjuda den om de till exempel anser att bisysslan är hindrande för arbetsuppgifterna, innebär en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens eller anses vara förtroendeskadlig.

Semester under föräldraledighet

Kan jag ta ut intjänade semesterdagar under pågående hel föräldraledighet?

Svar: Ja, du kan ta ut semester under pågående föräldraledighet utan att föräldraledighetsperioden bryts. Tänk på att inte ta ut ersättning från Försäkringskassan under den tid som du får betald semester från din arbetsgivare.

Sommarjobba vid tjänstledighet för studier

Jag är tjänstledig för studier och arbetsgivaren säger nu att jag måste jobba under sommaren. Vad gäller egentligen?

Svar: Om du inte har studier under sommaren och bara har sökt studieledigt terminsvis, kan arbetsgivaren kräva att du kommer in och jobbar under sommaren. Du har i sådant fall dock rätt till fyra veckors sammanhängande semester, precis som alla andra. Har du varit studieledig utan lön kan dock semestern bli obetald. Har du däremot fått studieledigheten beviljad så den löper över sommaren så är praxis att du inte är skyldig att arbeta under sommaren.

Har du planerat att jobba någon annanstans under sommaren måste du få okej på detta från arbetsgivaren.

Måste jag byta pass?

Är jag skyldig att byta pass? Det gäller ett schema som redan är påbörjat. Jobbar i en kommun.

Svar: Ja! Arbetsgivaren kan beordra dig att byta arbetspass. Om det sker upp till tio dagar före arbetspasset får du ersättning för förskjuten arbetstid. Tillsägelsen kan ske senast dagen innan. Om det sker tidigare än tio dagar före arbetspasset får du ingen ersättning.

Kräver lönen tillbaka

Min arbetsgivare har betalat ut en månadslön under förra månaden då jag var föräldraledig. Jag hade inte så mycket koll på det så jag spenderade stora delar av pengarna. Nu har arbetsgivaren kontaktat mig och kräver tillbaka alla pengar plus all skatt de har betalat in till Skatteverket. Jag har inte så mycket pengar och undrar om de får göra så här. Det är ju de som har gjort fel?

Svar: Det är tyvärr vanligare än man kan tro att det blir fel i lönehanteringen. Arbetsgivaren har dessvärre rätt att kräva tillbaka alla pengar inklusive den inkomstskatt de har betalat på din lön.

När du kontaktar Vårdförbundet får du alltid en lokal kontaktperson som diskuterar med arbetsgivaren om en avbetalningsplan för att komma till rätta med skulden. De pengar som du får ligga ute med får du tillbaka på nästkommande års skatteåterbäring.

Nattarbetstid i kommunerna

När införs det nya nattarbetstidsmåttet för dem som arbetar ständig natt inom kommunerna?

Svar: Om inte annat överenskommits lokalt gäller bestämmelsen om att den genomsnittliga veckoarbetstiden ska vara 34 timmar och 20 minuter från och med den 1 april 2020.

Höstsemester?

Min chef frågade om jag kunde jobba hela sommaren mot en extra ersättning. Jag vill ha semester under hösten. Nu säger chefen att det inte går på grund av personalbrist. Vad gäller?

Svar: Du har rätt att få ut semester minst 20 dagar per år. Det bästa är om man ser till att få sin höstsemester beviljad innan man skriver på sommaröverenskommelsen. Det är upp till din arbetsgivare att se till att du kan få ut din rättmätiga ledighet under året.

Fråga Vårdförbundet Direkt

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.
Har du en fråga? Ring direkt:
0771-420 420

…eller ställ din fråga på webben:
vardforbundet.se

Läs mer från frågeakuten

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida