Frågeakuten

Vårdfokus experter svarar på frågorna som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  covid-19

Vem får vaccinera?

Vem får vaccinera?
Illustration: Anna Windborne-Brown

Är det bara specialistsjuksköterskor som får ge vaccinationer? Vilka regler gäller?

29 januari

Svar: Alla sjuksköterskor (och läkare) får ge/administrera vaccinet. Det är också möjligt att delegera administreringen av vaccin till icke-legitimerad personal. Det finns inga uttryckliga hinder för det i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Men Vårdförbundet avråder från delegering till icke-legitimerad personal eftersom förbundet anser att det av patientsäkerhetsskäl krävs att vaccinationer mot covid-19 bör ges av legitimerad personal.

Däremot kommer behörigheten att ordinera vaccin mot covid-19 vara begränsad. Enligt de föreskrifter som träder i kraft den 1 januari 2021 ska de som får ordinera vaccin vara distriktssköterskor och barnsjuksköterskor. (Läkare har i princip obegränsad ordinations- och förskrivningsrätt.) I vissa situationer kan även andra sjuksköterskor vars utbildning anses likvärdig med distriktssköterskors och barnsjuksköterskors specialistutbildning vara behöriga om verksamhetschefen anser det. Det finns mer skrivet i vägledningen.

Anställning

arbetsmiljö

Arbetstider

Bemanningsbranschen

Chef

covid-19

Delegering

Ersättningar

etik

kollektivavtal

ledighet

Lön & avtal

meddelarfrihet

Medlemskap

nyanställd

Omplacering

pension

sjukskriven

Student

tjänstledig

Villkor