Frågeakuten

Vårdförbundets medlemsservice svarar på aktuella frågor som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  Arbetsmiljö

Vi rings ofta in på våra lediga dagar

Vi rings ofta in på våra lediga dagar
Illustration: Anna Windborne-Brown

Vi är ständigt underbemannade och har ständiga överbeläggningar. Vi får inte ens ha våra lediga dagar i fred utan blir ofta inbeordrade. Nu funderar vi på att sjukskriva oss allihop.

5 december 2019

Svar: Vi förstår er känsla. Arbetssituationen är inte tillfredsställande i många delar av sjukvården. Sjukskrivning kan givetvis vara nödvändigt om er hälsa påverkats så negativt av stressen att ni behöver en längre period av vila för att återhämta er. Men massjukskrivningar är inte en bra väg till förändring.

För att påverka situationen på lång sikt krävs att ni/vi tillsammans kan påverka arbetsgivaren att vidta åtgärder. Då behövs ett systematiskt arbete. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Ta kontakt med närmsta skyddsombud. Finns inget skyddsombud på arbetsplatsen, kontakta Vårdförbundet Direkt för information om vem som är huvudskyddsombud/samordnare. Ni bör också samlas och göra upp gemensamma planer för vilka förändringar ni vill se. Försök få alla på avdelningen att vara fackligt anslutna och utse egna företrädare. Tillsammans kan ni hjälpas åt att samla in faktaunderlag. Ni kan till exempel regelbundet skriva avvikelserapporter om överbeläggningar, vakanser, hur stor andel av bemanningen som har kort erfarenhet och om ni har rätt kompetensmix på avdelningen. Anteckna dessutom hur stressade ni känner er och hur det påverkar patienterna. Tänk också på det egna yrkesansvaret. Klarar ni av att vara professionella? Kan patienterna få en god och säker vård?

Läs gärna föreskriften OSA 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö, den ska efterlevas. Anmäl i god tid före nästa arbetsplatsträff (APT) att ni vill lyfta frågan om stressen på arbetsplatsen. Hjälps sedan åt att redovisa era anteckningar och avvikelserapporter, så att det tydligt framgår att ni är ense. Ange vilka punkter där ni önskar att chefen vidtar omedelbara åtgärder. Ni kan också begära en risk- och konsekvensanalys. Det som inte går att åtgärda på en gång ska skrivas ner i en handlingsplan. Om ni har företagshälsovård, kontakta dem.

Om chefen inte reagerar alls på det ni framför så kan skyddsombudet lägga en 6:6a till Arbetsmiljöverket. Informera i så fall facket.

Fråga Vårdförbundet!

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till 0771-420 420 eller ställa din fråga på webbenHär hittar du fler frågor från Frågeakuten!

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...