Frågeakuten

Vårdfokus experter svarar på frågorna som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  Etik

Vill inte höra alla detaljer om patienterna

Vill inte höra alla detaljer om patienterna
Illustration: Anna Windborne-Brown

Jag arbetar i ett team och vi har regelbundna möten om patienternas behandling, där all personal i teamet deltar. På konferensen går man igenom remisser och diskuterar de patienter som man har behov av att ta upp. Alla sitter med och lyssnar, även när man inte är direkt involverad i en patient. Är det korrekt ur sekretess- och tystnadspliktsynpunkt att enskilda patienter diskuteras inför hela teamet? Jag upplever en etisk konflikt i detta.

2 mars 2020

Svar: Rent juridiskt bör detta inte vara ett problem, men det kan ändå vara en etisk fråga. Juridik och etik går inte alltid hand i hand. Man borde delvis kunna lösa detta genom att utesluta personuppgifter och de uppgifter som inte är intressanta för övriga deltagare att känna till. I Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23, bilaga 4, s. 55) finns detta uttalande som kanske kan vara svar på din fråga:

”De som medverkar vid en röntgenrond deltar i vården av patienten. Vårdgivaren ansvarar för att organisera det dagliga arbetet på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Det innebär till exempel att vårdgivaren måste använda den kompetens som finns i verksamheten på ett effektivt sätt. Många vårdgivare har därför organiserat arbetslag som består av flera medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter som samarbetar med varandra i den patientnära vården. Det är också vanligt att olika yrkesutövare bidrar med sin kompetens genom att delta i olika typer av ronder, till exempel röntgenronder. Den som medverkar i en sådan rond för att bidra med sin kompetens behöver inte delta i patientens vård på något annat sätt för att få medverka under ronden och ta del av nödvändiga uppgifter om patienten. Eftersom det är vårdgivaren som organiserar arbetet och bestämmer vad som ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter kan medarbetarna känna sig trygga med den personuppgiftshantering som är nödvändig även i sådana sammanhang.”

Fråga Vårdförbundet Direkt!

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till 0771-420 420 eller ställ din fråga på webben.

Här hittar du fler frågor från frågeakuten!

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Anställning

arbetsmiljö

Arbetstider

Bemanningsbranschen

Chef

covid-19

Delegering

Ersättningar

etik

kollektivavtal

ledighet

Lön & avtal

meddelarfrihet

Medlemskap

nyanställd

Omplacering

pension

sjukskriven

Student

tjänstledig

Villkor