4 frågor. Hur kan patienter behandlas genom naturen?

4 frågor. Hur kan patienter behandlas genom naturen?
Patrik Grahn tror att den gröna rehabiliteringen blir ett naturligt inslag i framtidens vård. Foto: Julio Gonzalez, SLU

Den naturbaserade terapin har framtiden för sig bara politikerna får upp ögonen för alla fördelar och är redo att införliva den i vården, säger Patrik Grahn, professor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi.

Evidens Patienter som kommer i kontakt med naturen blir stärkta på flera olika sätt. De blir piggare, slappnar av och kommer i bättre form.?

Resultat, som en av Patrik Grahns forskarkolleger vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, brukar kalla för BO-evidens, det vill säga ”bloody obvious”.?

För även om mycket inom den gröna rehabiliteringen kan tyckas handla om självklarheter så är det ändå viktigt att visa att den har evidens och — inte minst — ekonomiska vinster.?

Hur ska politikerna fås att betala för grön rehabilitering??

— Främst handlar det om ekonomi. Just nu har vi sökt medel för att göra en större hälso­ekonomisk studie där vi ska titta på vad naturbaserad terapi, NBT, kostar, om det är värt sina kostnader och hur mycket vårdkonsumtionen minskar hos de patienter som får gå igenom grön rehabilitering. Vi har redan resultat från tidigare studier, som bland annat visar att vårdkonsumtionen avseende besök på vårdcentraler minskade med 28 procent för dem som vårdats i Alnarp jämfört med 8 procent för dem som fick sedvanlig rehabilitering.?

— En annan skillnad var att de som vårdats i Alnarp minskade sin vårdkonsumtion avseende psykiatrisk vård på sjukhus med sex dagar jämfört med 0,2 dagar i kontrollgruppen. Alla deprimerade och utbrända kostar samhället 25 miljarder kronor per år. Jag inbillar mig att om politikerna får upp ögonen för kostnadseffekterna så sätter det fart på beslutsfattandet.?

Vad mer behövs? ?

— Förutom ekonomin finns det ytterligare två stötestenar: certifiering och evidens. Forskare vid SLU jobbar med ett certifieringsunderlag som ska vara klart om ett och ett halvt år. Det ska användas som ett underlag när landstingen upphandlar vilka som ska få jobba med grön hälsa. Evidensen är också viktig för att NBT ska accepteras och den evidensen börjar komma.?

Hur ser framtiden ut för den gröna hälsan??

— Jag tror att den får mer och mer inflytande. Till exempel intresserar sig Folkhälsoinstitutet för vår epidemiologiska forskning, och vill få ut rekommendationer till kommunerna att närheten till naturen är viktigare ju lägre ner på den socioekonomiska stegen man befinner sig. Tillgång till natur gör att man rör sig mer, har lägre bmi och trivs bättre. I framtiden tror jag att NBT blir en självklar del av vården och omsorgen.?

Vad är största utmaningen för den gröna hälsan??

— Växer den som vi tror, i dag finns det ungefär 50 NBT-verksamheter i Sverige, uppstår det ett behov på utbildningssidan av personal. Vi behöver mer utbildningsinsatser som uppfyller certifieringskraven. Det är en stor utmaning för SLU och andra universitet.

Lära om NBT

Den som är intresserad av att lära sig mer om naturbaserad terapi, NBT,
kan bege sig till Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna den 30 november. En öppen konferens behandlar det aktuella forskningsläget.


Lästips:

 • Avhandlingar från Sveriges lantbruksuniversitet:
 • ?
 • On the use and experience of a health garden, 2011.
 • Nature and public health. Aspects of promotion, prevention and intervention, 2011.
 • Supportive nature — and stress. Wellbeing in connection to our inner and outer landscape, 2012.
 • The importance of nature in coping, 2007.

Avhandling från Karolinska institutet:

 • Rehabilitation and everyday life in people with stress-related ill health, 2012.

Artiklar:

 • Ottosson J och Grahn P: The role of natural settings in crisis rehabilitation: How does the level of crisis influence the response to experiences of nature with regard to measures of rehabilitation? 2008; Landscape research, vol 33, 51-70.
 • Sahlin E m fl. How do participants in Nature based therapy experience and evaluate their rehabilitation. 2012; Journal of Therapeutic Horticulture, 22.
 • Währborg P m fl. Nature assisted rehabilitation for burn out and/or depression in a rehabilitation garden, a case control study. Journal of rehabilitation medicine.
 • Sonntag-Öström E m fl. Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress-related exhaustion? A pilot study. 2011; Scandinavian Journal of Forest Research 26: 245-256.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida