Acomplia stoppas inom EU

Viktminskningspreparatet Acomplia (rimonabant) ska inte längre få säljas inom EU. Det föreslår det europeiska läke­medelsverket, Emea, efter en säkerhetsgenomgång som fann en dubbelt så hög förekomst av psykiatriska biverkningar hos behandlade patienter jämfört med dem som fick placebo.

Preparatet har varit omdiskuterat och har flera gånger försetts med nya kontra­indikationer. Patienterna behöver inte abrupt avbryta medicineringen, men bör kontakta sin läkare.

Källa: Läkemedelsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida