Aidsvaccin höll inte måttet

30 november 2007

De hittills största kliniska försöken som har gjorts med ett aidsvaccin har stoppats av Merck & Co sedan det visat sig sakna effekt. Tvärtom misstänks att vaccinet (MRK-Ad5) kan ha ökat känsligheten hos de 801 personer som hann vaccineras innan det så kallade Phambiliprojektet i Sydafrika avbröts, skriver Svenska Dagbladet (28 oktober 2007).

Vaccinet har tidigare testats på cirka 3 000 personer i främst USA och Sydamerika. Det var när de första resultaten från den studien blev kända som det pågående projektet i Sydafrika stoppades. Något fler hade infekterats av hiv bland dem som hade vaccinerats än bland dem som inte hade fått vaccinet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida