Aktiv livsstil är ett gott skydd mot Alzheimers sjukdom

Aktiv livsstil är ett gott skydd mot Alzheimers sjukdom
Professor Miia Kivipelto berättade om att en aktiv livsstil ger betydligt bättre minneskapacitet. Foto: Yanan Li

Den som är aktiv, äter rätt och dricker måttligt får bättre minnesfunktioner efter bara två år av förändrad livsstil.

1 september 2014

September är den internationella Alzheimermånaden och i dag anordnade Alzheimerfonden ett seminarium som uppmärksammade matens betydelse – både för risken att utveckla demens och för den demenssjukas livskvalitet.

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna, berättade om ny forskning som visar hur viktig god kost och goda vanor är för att minska risken för att utveckla en demenssjukdom.

Finns saker att göra

– Hög ålder och genetiska faktorer är avgörande, men de senaste årens forskning har också visat att det finns saker vi kan göra, säger hon.

Miia Kivipelto tog upp fem forskningsfynd som visat sig ha stor betydelse för att minska risken för Alzheimers sjukdom:

  1. Fett – hjärnan kräver fett för att stimuleras. Det gäller framför allt när vi blir äldre.
  2. Antioxidanter i form av grönsaker och vitaminer.
  3. Alkohol i måttliga mängder, vilket enligt skandinavisk forskning är 1-2 glas vin per dag.
  4. Kost – ny forskning pekar på att nordisk kost, som havre, fisk och rapsolja, är lika skyddande som medelhavskosten.
  5. Livsstil – mental, fysisk och social träning.

 – Det räcker inte med bara god kost. Alla dessa fem faktorer krävs för att minska risken för demenssjukdom.

Jämförde två grupper

I en inte ännu publicerad studie (den så kallade Finger-studien) har 1 200 personer i åldrarna 60 till 77 år, med liknande risk för att utveckla demenssjukdom, jämförts med varandra. Hälften förändrade sin livsstil enligt de fem punkterna.

När resultaten jämfördes med kontrollgruppen visade det sig att de som ändrat sin livsstil fick en väsentligt bättre minneskapacitet redan efter två år.

– Livsstilsfaktorer har stor betydelse för risken att utveckla demenssjukdom. Det är positiva nyheter som visar att vi genom att vara aktiva kan skydda oss mot minnesproblem, säger Miia Kivipelto.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida