Akupunktur lika bra utan stick

30 januari 2009

Akupunktur fungerar – med och utan nålstick. Det visar en studie på illamående cancerpatienter. Av drygt 200 fick hälften traditionell akupunktur med nålar som förs in i huden. Övriga fick akupunktur med en trubbig placebonål som bara nuddade huden. I båda grupperna ansåg 95 procent att behandlingen hade hjälpt mot illamåendet. I en grupp där patienterna endast behandlades medicinskt upplevde bara var fjärde att behandlingen hjälpte.

Studien ingår i en avhandling av sjukgymnasten Anna Enblom, Linköpings universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida