Allmänläkare protesterar mot krav på registrering av patienternas livsstil

Patientens behov av vård ska styra läkarna, inte politiska beslut om att kartlägga motion, rökning och alkoholvanor. Det anser mer än 1 100 läkare runt om i landet som skrivit på det så kallade Norrlandsuppropet. De är mycket kritiska till kravet på att registrera patienternas livsstil för att få full ersättning i vårdvalssystemet.

Omkring var femte allmänläkare i Sverige har skrivit på uppropet ”Låt vården vårda” som också stöds av Svenska distriktsläkarföreningen. De vänder sig mot hur de nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som håller på att införas i landet hanteras ute i landstingen.

Livlig debatt

Riktlinjerna har i vinter debatterats i Läkartidningen där det bland annat har sagts att det är underförstått att alla patienter förr eller senare ska frågas ut om sina levnadsvanor. I ett svar skriver Socialstyrelsen att det inte är tanken. De indikatorer som föreslås när sjukvårdshuvudmännen redovisar i vilken grad vården har erbjudit patienter korrekta metoder att vänja sig av med osunda vanor är bara avsedda för de patienter som vårdgivaren valt att fråga om levnadsvanor.

Oroas för sanktioner

Men enligt en av de kritiska debattörerna lutar landstingen sig nu mot riktlinjerna för att införa ekonomiska sanktioner mot de vårdenheter som inte kartlägger patienterna enligt direktiven. Debattören efterlyser ett klart avståndstagande från Socialstyrelsen från kopplingar mellan ekonomisk ersättning och kartläggning av levnadsvanor.

Socialstyrelsen har svarat att myndigheten är medveten om att ersättningssystemen har en styrande kraft och att landstingen därför noga bör fundera på vilka beteenden som främjas genom olika utformning av ersättningarna.

”Stjäl tid”

Läkarna bakom Norrbottensuppropet konstaterar att patienter söker vård för att de behöver hjälp, inte för att bli kartlagda. En rutinmässig registrering av livsstilsfaktorer riskerar att skada patienternas förtroende för vården och stjäl dessutom tid som kan användas bättre. Samtidigt betonar de att livsstilsfrågor är en viktig preventiv åtgärd i hälso- och sjukvården.

De ser också kraven på registrering av patienternas livsstil som del i ett större mönster där medicinsk utveckling och vårdens prioriteringar i allt högre grad styrs av organisatoriska och politiska åtgärder.

– Det är en utveckling som styr läkares yrkesroll bort från det allra viktigaste i vår yrkesutövning – mötet med patienten, säger Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening, i ett pressmeddelande från Sveriges läkarförbund.

I kväll håller Norrbottensuppropet presskonferens i Luleå.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida