Hjärt-lungräddning

Allt fler räddas vid akut hjärtstopp

Allt fler räddas vid akut hjärtstopp
Allt fler räddas till livet efter akut hjärtstopp.

I 70 procent av fallen påbörjas hjärt-lungräddning innan ambulansen hunnit fram, vilket är bättre än i de flesta andra länder.

Det visar Svenska rådet för hjärt-lungräddnings årsrapport som publiceras i dag. Siffrorna bygger på data som hämtats från det svenska hjärt-lungregistret.

Förra året räddades 1 263 människor till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp tack vare att de fick hjärt-lungräddning, HLR.

Siffrorna inkluderar både de som fick hjälp ute i samhället och de som redan befann sig på sjukhus eller någon annan vårdinrättning.

Förutom att de livräddande insatserna succesivt ökat genom åren har även chanserna för att överleva blivit allt större.

  • Överlevnaden 30 dagar efter ett hjärtstopp var fram till millennieskiften fyra till fem procent.
  • Förra året överlevde elva procent.
  • Nio av tio hade en god hjärnfunktion när de skrevs ut från sjukhuset.

Enligt HLR-rådet är det sannolikt tre faktorer som bidragit till att överlevnaden efter ett hjärtstopp utanför sjukhus ökat:

  • Anhöriga, vittnen eller patienterna själva tenderar i allt större utsträckning att ringa ambulans redan vid de första symtomen, vilket gör att hjärtstoppet inte hunnit inträffa förrän ambulansen funnits på plats.
  • På 1990 talet påbörjades hjärt-lungräddningen innan ambulansen hunnit fram i 40 procent av fallen. I dag är siffran hela 70 procent.
  • Vården på sjukhusen har förbättrats för de patienter som överlever den tidiga fasen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida