Anhörigomsorg

Anhöriga behöver stöd från personal för att orka

Anhöriga behöver stöd från personal för att orka
Distriktssköterskan Gunilla Matheny delar med sig av sin kunskap om anhörigas behov under den nationella anhörigveckan.

I dag, på den nationella anhörigdagen, uppmärksammas hur anhöriga som tar hand om närstående själva mår. De är många och de spar pengar åt vården, men för att orka behöver de stöd.

Vi blir äldre och äldre, vi drabbas av demenssjukdom och vi vårdas i våra hem. Utan anhöriga skulle samhällets kostnader för vård och omsorg vara betydligt högre. Anhöriga som hjälper, stöder och vårdar en närstående står för en allt större del av insatserna.

– Vi inom den generella vården och omsorgen är ett komplement till anhöriga, som i dag står för en tredjedel av omsorgen. Det finns en glädje i att få ta hand om sin närstående, men de behöver stöd för att orka.

Det säger Gunilla Matheny, distriktssköterska och författare, som under den nationella anhörigveckan föreläser på Mälardalens högskola om sina erfarenheter av 23 års arbete med anhörigfrågor.

”Gör ditt jobb bra”

Personal inom socialtjänst, omsorg och sjukvård har en viktig roll när det gäller att stötta och underlätta för anhöriga. Viktigast av allt är att de får känna att deras närstående – patienten – blir väl omhändertagen, därför är ett första råd från Gunilla Matheny: ”gör ditt jobb och gör det bra”.

Bra bemötande och samtal där man ser, lyssnar och bekräftar den anhöriga kan också göra stor skillnad.

– Vi sjuksköterskor är skolade i att ge råd och det kan räcka, men det blir ännu bättre om vi också lyssnar in hur den anhöriga har det.

Lyssna efter vilka behov den anhöriga har och bjud in till delaktighet. Om du själv inte kan ge stöd är rådet: lotsa vidare.

– Se till att det finns rutiner för samverkan med alla i nätverket kring patienten. Den som saknar tid eller kunskap kan lotsa vidare till anhörigkonsulter eller hänvisa till Nationellt kompetenscentrum för anhöriga eller till Anhörigas riksförbund.

”Det kan gå åt skogen”

Att värna anhörigas hälsa är viktigt ur ett medmänskligt, men också ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom deras insatser spar pengar åt det offentliga. Eftersom anhörigomsorgen har ökat har också belastningen på anhöriga ökat. Enligt Gunilla Matheny finns en ganska god bild av hur anhöriga mår.

– Vi vi vet att risken för att de själva ska drabbas av ohälsa ökar utan stöd och om inte anhöriga orkar – då går det åt skogen, säger hon.

Hon anser också att det finns anledning att se över hur ”anhörigvänliga” våra arbetsplatser är. Det är självklart att få vara hemma med sjuka barn med betalning, men när det kommer till vård av gammal mamma finns inte den typen av avlastning.

– Anhöriga mitt i livet kan vara utsatta för en oerhörd press så jag tycker att det finns anledning att fundera över vilken typ av stöd och möjligheter till återhämtning som samhället och den enskilda arbetsplatsen kan erbjuda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida