Ansvar. Fler kan hantera sin egenvård

Patientens inställning har betydelse. Med bättre stöd kan fler med kroniska sjukdomar ta större ansvar för sin egenvård.?

5 maj 2010

Även patienter som är osäkra på sina möjligheter att påverka sjukdomen kan lära sig ta ansvar för sin egenvård. Åsa Audulv har intervjuat 26 personer med bland annat typ 1-diabetes, hjärtinsufficiens och ms, om hur det är att leva med sjukdomen och hur de såg på och hanterade sin egenvård. ?

Många av dem var aktiva och tog ansvar för sitt eget liv och sjukdomen. De använde sig av flera olika typer av egenvård, som alternativa terapier och positivt tänkande, och sökte aktivt information som de trodde kunde påverka sjukdomens förlopp. Många ansåg att var och en är ansvarig för sin egen hälsa; ett synsätt som inte upplevdes som odelat positivt. Intervjupersonen Lily konstaterade att det kräver tid, energi och styrka att hantera sin diabetes: ”Blodsockret håller sig definitivt inte på en lagom nivå av sig själv. Men å andra sidan är det för min egen skull”.??

De som däremot såg sjukdomen och det egna måendet som framför allt beroende av yttre faktorer, tyckte att det var svårt att påverka sjukdomen och dess förlopp. De hade en konventionell inställning till sjukdomen, som framför allt handlade om att ta sin medicin, träna ibland och att hantera symtomen. På frågan om han gjorde något för att förbättra sin hjärtsjukdom svarade James att det inte behövdes eftersom han hade så bra mediciner. Några av patienterna beskrev att de delade ansvaret för sin sjukdomshantering med vården. Irma, till exempel, berättade att hon oftast tar en värktablett på kvällen, som ordinerat, men att beslutet om att ta tabletten också beror på hur mycket hon har ansträngt sig under dagen. ?

För att patienter ska bli aktiva deltagare i sin egenvård och behandling krävs att de tar på sig ansvar för den. Vårdpersonal kan stödja det genom att fråga patienten hur hon ser på ansvar och lita på hennes kapacitet. Till exempel genom att fråga hur mycket hon själv anser att hon kan påverka sin sjukdom och sitt mående. 

Audulv Å med flera. Who’s in charge? The role of responsibility attribution in self-management among people with chronic illness. Patient Educ Couns. Online 2010.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida