Antalet recept på fysisk aktivitet ökar

Antalet recept på fysisk aktivitet ökar
All legitimerad personal får skriva ut recept på fysisk aktivitet. Flest recept skrivs ut av läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster.

Ända sedan metoden med förskrivning av motion lanserades för tio år sedan har antalet recept ökat för varje år. I fjol skrevs det ut 49 000 recept på fysisk aktivitet. Men vårdvalet kan bli ett hinder om ersättningssystemen inte prioriterar förebyggande hälsovård.

– Vi har hittat en bra metod och har kunnat visa att den fungerar.

Så förklarar Lena Kallings framgångarna för Far, Fysisk aktivitet på recept. Hon är medicine doktor och arbetar på Statens folkhälsoinstitut där hon har följt utvecklingen av metoden.

Stadig ökning

De senaste fyra åren visar på en stadig ökning för varje år:

  • 2007      17 000 recept
  • 2008      28 000
  • 2009      35 000
  • 2010      49 000

I dag finns Far inom alla landsting och regioner i varierande grad. Där det finns samordnare eller annan personal som håller i verksamheten är antalet recept förstås fler, men det tycks också som att utformningen av vårdvalets ersättningssystem har betydelse för hur många recept som skrivs ut.

Stora skillnader

I Västra Götaland minskade antalet recept när vårdvalet infördes 2009, men det är stora skillnader inom regionen. I flera nämnder togs dessutom samordnare bort och där minskade antalet recept mest.

I Göteborg centrum/väster behöll man däremot samordnaren och valde att satsa på verksamheten och där har man i stället sett en fortsatt ökning av antalet recept.

– Det behövs ett strukturerat arbete för hur man arbetar med fysisk aktivitet på recept, säger verksamhetsutvecklaren Gunilla Sigurdsdotter.

Studier behövs

Lena Kallings på Folkhälsoinstitutet håller med och hoppas att det kommer att göras studier som visar vilken effekt som vårdvalens ersättningssystem har haft på antalet recept.  

Frågan om hur vårdvalssystemen ska kunna främja ett mer hälsoinriktat arbetssätt diskuteras för närvarande på flera håll eftersom Socialstyrelsen inom kort kommer med nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida