Användning av steroider skapar psykisk ohälsa senare i livet

Det finns all anledning att bekämpa användningen av anabola steroider. Ny forskning visar att användning av de förbjudna preparaten skapar psykisk ohälsa även långt senare i livet.

En studie publicerad i British Journal of Sports Medicin visar att elitidrottsmän som har tagit anabola steroider under sin karriär löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Det är forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset som har intervjuat nästan 700 före detta svenska idrottare inom olika kraftsporter.

Tydligt samband

Elitidrottarna var aktiva någon gång mellan 1960 och 1979 och 20 procent av dem uppger att de har använt steroider under sin karriär. Sambandet med psykisk ohälsa är tydligt: bland dem som har använt anabola steroider var det fler som hade sökt professionell hjälp mot depression, koncentrationssvårigheter och aggression jämfört med dem som inte har använt preparaten.

Forskningen visar också att missbruket av andra droger var högre i gruppen som hade tagit anabola steroider. Forskarnas slutsats är att psykiatriska symtom och bruk av steroider och droger förstärker varandra i en negativ spiral.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida