Åtgärder krävs mot den kraftiga ökningen av kikhosta

Åtgärder krävs mot den kraftiga ökningen av kikhosta
Vaccinet mot kikhosta skyddar kortare tid än förväntat. Arkivbild: Mostphotos

Mer än dubbelt så många fall 2014 jämfört med de senaste åren.

18 december 2014

Totalt har 655 fall av kikhosta rapporterats till Folkhälsomyndigheten fram till den 15 december. Prognosen är att antalet fall landar på 670 i år.

Det är den högsta siffran sedan 2007. De senaste åren har 2-300 fall rapporterats årligen.

Två spädbarn har dött

Folkhälsomyndigheten ser allvarligt på att så många spädbarn drabbats, totalt 114 fall varav de flesta var yngre än fem månader.

För barn under ett halvår ökar risken för allvarlig sjukdom eftersom de inte har hunnit få de två första vaccindoserna. I år har två spädbarn dött i kikhosta i Sverige.

Vaccinet skyddar bara några år

Kikhostevaccinet har få biverkningar och ger ett gott skydd, men det har visat sig ha kortare tids effektivitet mot sjukdomen än man trott tidigare. Skyddet avtar redan 4–6 år efter påfyllnadsdoserna som ges vid 12 månader och 5–6 års ålder. Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till den ökning som skett bland äldre barn och tonåringar i år.

Flera skyddsåtgärder

Folkhälsomyndighetens expertgrupp håller på att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om kikhosta som beräknas vara klart under våren 2015. Men redan nu uppmanas vården till flera skyddsåtgärder:

  • Information. Både föräldrar och vårdpersonal måste få kunskap om att kikhosta har ökat och att spädbarn yngre än sex månader har en ökad risk att få allvarlig sjukdom och bör skyddas genom att inte vara i nära kontakt med personer som har besvärlig hosta.
  • Provtagning. Var frikostig med att ta prov på spädbarn och på personer som vistas nära barnet och som har symtom på långvarig hosta även om kikningar inte förekommer. Diagnostik görs med fördel med PCR-teknik och svar fås inom ett dygn. Patienten är PCR-positiv minst tre veckor efter insjuknandet. Vid mer än tre veckors hosta kan serologi användas för diagnostik.
  • Behandla förebyggande. Förebyggande behandling med antibiotika kan bli aktuell, och utgör en väsentlig del av behandlingen för att undvika allvarlig sjukdom hos spädbarn. Barn under sex månader bör få förebyggande behandling redan vid misstanke om att de kan ha utsatts för smitta.
  • Erbjud vaccin i tid. Spädbarnen får ett visst skydd redan efter första vaccindosen. Det är viktigt att inte fördröja den första dosen som bör ges vid 2,5-3 månaders ålder.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida