narkotika

Åtgärderna som ska minska narkotikadödligheten

Åtgärderna som ska minska narkotikadödligheten
Ett av förslagen som i dag landar på regeringens bord för att minska den narkotikarelaterade dödligheten är bättre tillgång till sprututbyte. Arkivbild: Mostphotos

Fler sprututbyten och ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling. Det är några av förslagen som i dag landar på regeringens bord för att minska den narkotikarelaterade dödligheten.

I augusti förra året fick Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram en plan med åtgärder mot narkotikadödligheten, som ska förverkligas mellan 2017 och 2020.

Bakgrunden är att cirka 900 personer dör varje år i Sverige till följd av narkotika- och läkemedelsrelaterade förgiftningar. Runt hälften av dödsfallen beror på överdoser. Ytterligare en stor grupp är självmord, ofta med receptförskrivna smärtstillande läkemedel. En mindre, men ökande andel av dödsfallen orsakas av så kallade nätdroger som säljs på internet innan de narkotikaklassas.

Oroande tecken från vården

Andelen personer som på frivillig väg fick insatser från socialtjänsten minskade under åren 2006–2015, visar en tidigare kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Samtidigt har andelen som lagts in på sjukhus för drogmissbruk ökat markant – med nästan 90 procent bland män 15–24 år och kvinnor 25–34 år.

– Den höga dödligheten är ett tecken på att vi måste förbättra hälso- och sjukvården och socialtjänsten vad gäller tillgänglighet, effektivitet och kvalitet, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Vill se fler sprututbyten

Den åtgärdsplan som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i dag överlämnar till regeringen har tagits fram i samråd med ett flertal statliga myndigheter, organisationer och brukarorganisationer. Den innehåller bland annat följande förslag:

  • En ny undersökning av hur socialtjänsten och sjukvården klarar att fånga upp unga med missbruksproblem.
  • Bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, LARO, exempelvis genom ett kunskapsstöd till landets LARO-mottagningar. Behandling med metadon eller buprenorfin är livsavgörande för många.
  • Utbildning och information till personer med missbruk och deras närstående, för att stärka deras förmåga att undvika och hantera riskfyllda situationer. Det omfattar bland annat riskbeteenden som kan leda till överdoser, utbildning i tecken på överdos samt hjärt- och lungräddning.
  • Bättre tillgång till sprututbyte samt verksamheter som personer med injektionsmissbruk kan vända sig till för att få råd, stöd och vid behov slussas vidare till sjukvård och socialtjänst. Sprututbytesmottagningar finns endast i en tredjedel av landstingen.
  • Ett varningssystem med målgruppsanpassad information till personer med missbruk och beroende, exempelvis om nya farliga substanser eller att det cirkulerar förorenat heroin. Detta bygger på ett förbättrat informationsutbyte mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting.
  • Att överdosmotgiftet naloxon tillgängliggörs för personer i riskzonen för överdos samt för närstående och personal inom polisen och socialtjänsten. Eftersom detta inte är förenligt med dagens lagstiftning har regeringen gett Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå de lagändringar som krävs. Regeringen har beslutat att uppdraget ska redovisas i december.

Läs hela åtgärdsplanen genom att klicka här eller på länken intill artikeln.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida