Att få veta lungans ålder avskräcker

30 april 2008

Om man vill få en person att sluta röka är det betydligt effektivare att beskriva den biologiska åldern på rökarens lungor än att ange resultatet av spirometritestet i form av FEV, forcerad exspiratorisk volym. Det visar en grupp forskare från Storbritannien. Av de 560 rökare som spirometritestades och fick svaret i form av lungans ålder var drygt 13 procent rökfria efter ett år. Av dem som fick svaret på traditionellt vis, i form av ett FEV-värde, lyckades bara drygt 6 procent sluta röka.

British Medical Journal 2008;336:598-600.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida