Att lära sig egenvård är effektivt vid nacksmärta

När patienter med spänningsrelaterad nacksmärta använder ett träningsprogram i vardagssituationer har det bättre effekt än vanlig sjukgymnastisk behandling. Det visar en avhandling av sjukgymnasten Catharina Gustavsson.

I Catharina Gustavssons studier ingår totalt 156 patienter som har sökt vård i primärvården för långvarig spänningsrelaterad nacksmärta.

Hälften av patienterna lottades till vanlig behandling hos sjukgymnast och den andra hälften, som också gick hos sjukgymnast, fick i grupp lära sig tekniker för hur de skulle slappna av i olika situationer under dagen. En metod som har gett bra resultat.

Långtidsuppföljning med goda resultat

Långtidsuppföljningen två år efter avslutad behandling visar att de goda effekterna fortfarande höll i sig hos gruppen som hade hade lärt sig verklig egenvård. De hade fått ett träningsprogram med avslappningstekniker som de kunde använda när de kände av sin nacksmärta, till exempel när de satt framför datorn, diskade eller städade.

Kontrollgruppen fick traditionell behandling hos sjukgymnast med passiva metoder som till exempel tens, ultraljud eller akupunktur och i vissa fall olika slags träningsprogram som hemövningar, träning på gym eller i bassäng.

De patienterna minskade också sin smärta efter behandlingen och även efter två år, men den vanliga behandlingen hade inte lika bra effekt på patienternas förmåga till egenvård och att hantera sin smärta med egna medel.

Tekniker som fungerar i vardagen 

– För många med långvarig smärta räcker det inte att träna vid ett specifikt tillfälle, de måste lära sig tekniker som de kan använda i de vardagliga situationer där de brukar känna av smärtan. Det är det som egenvård egentligen handlar om och som har effekt, säger Catharina Gustavsson.

Den 21 januari lägger Catharina Gustavsson fram sin avhandling i Falun på Centrum för klinisk forskning, knutet till Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida