Bara hälften av rökarna som får hjärtinfarkt eller stroke lyckas sluta

Bara hälften av rökarna som får hjärtinfarkt eller stroke lyckas sluta
Sjukvården borde kunna göra mer för att hjälpa människor som fått stroke eller hjärtinfarkt att sluta röka, anser Socialstyrelsen. Arkivbild: Colourbox

Ett av de områden vården kan bli bättre på är att hjälpa människor sluta röka, visar rapporten "Öppna jämförelser" som släpptes i dag.

Varje år drabbas omkring 60 000 personer av hjärtinfarkt eller stroke. Av dem som är rökare lyckas bara hälften sluta, visar siffror från Socialstyrelsen.

– Vårdens sjukdomsförebyggande arbete, som hjälp till rökstopp och uppmuntran till motion, behöver uppmärksammas mer, säger Birgitta Lindelius på Socialstyrelsen.

Det här är ett av de områden där Socialstyrelsen ser behov av förbättringar inom vården. I dag släpptes rapporten ”Öppna jämförelser” med en mängd statistik över medicinska resultat och patienternas nöjdhet. Rapporten visar en positiv utveckling av vården inom många områden, men skillnaderna mellan olika delar av landet är stor.

Mest överbeläggningar i Gävleborg

När det gäller antalet överbeläggningar i den slutna vården är det tre landsting som har klart fler än övriga: Gävleborg, Västmanland och Västerbotten.

Trots att landsting och regioner arbetat aktivt med att minska antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter så har antalet legat på samma nivå sedan mätningarna började för två år sedan.

Många utskrivningsklara i Örebro

Det är också stora skillnader när det gäller hur snabbt färdigvårdade patienter kan lämna sjukhusen för att i stället få vård till exempel i hemmet. Här sticker Örebro ut som det landsting som har flest vårddygn för utskrivningsklara patienter på sjukhus. Färdigvårdade patienter i Stockholm, Kalmar och Blekinge skrivs ut betydligt snabbare.

Lång väntan på ambulans i Jämtland

Den genomsnittliga tiden mellan larmsamtal och ambulansens ankomst vid prio 1-larm är knappt 15 minuter.

Kortast väntetid är det i Halland med 11 minuter, medan en patient i Jämtland får vänta dubbelt så lång tid: 22 minuter. Det beror inte bara på att det är ett glesbygdslän, till exempel Norrbotten har en genomsnittlig väntetid på drygt 12 minuter.

Enligt Socialstyrelsens rapport beror skillnaderna på hur landstingen valt att organisera ambulanssjukvården.

Stora variationer i trycksår

De senaste åren har andelen patienter med trycksår minskat generellt i riket. Men det är stora regionala skillnader. Kalmar sticker ut som det landsting som har klart lägst andel patienter med trycksår. Dalarna, Västmanland och Västernorrland har tre gånger så hög andel som Kalmar.

Resultaten varierar också mycket mellan sjukhusen.

Förtroendet för vården har sjunkit

Det är också i Kalmar som invånarna säger sig ha störst förtroende för hälso- och sjukvården. 71 procent av befolkningen uppger att de har stort eller mycket stort förtroende. I Västernorrland är siffran 50 procent.

Genomsnittet i riket är 60 procent. Det är lägre än de två föregående åren och minskningen ses framför allt bland personer över 50 år. Socialstyrelsen menar dock att det är för kort tidsperiod för att avgöra om det minskande förtroendet är en trend.

Fakta

  • Rapporterna Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård samt cancersjukvård 2014 ger en bild av läget inom sjukvården.
  • De ges ut av Socialstyrelsen och SKL, Sveriges kommuner och landsting.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida