Bättre äldrevård i små kommuner

I Tjörn, Malå och Hagfors händer det inte så ofta att gamla människor ramlar och slår sig så illa att de behöver sjukhusvård. En rapport som Sveriges kommuner och landsting presenterar i dag visar att äldreomsorgen är bättre i små och medelstora kommuner än i stora.

I rapporten Öppna jämförelser 2007 – äldreomsorg jämförs äldreomsorgen i landets kommuner. De indikatorer som har mätts är god vård, social omsorg och service, personal, kostnader samt äldreomsorgens innehåll.

Jämförelsen visar att skillnaderna mellan landets kommuner är stora. Genomgående är kvaliteten på äldreomsorgen bättre i små och medelstora kommuner än i stora kommuner. Ingen kommun har dock toppresultat i alla avseenden, liksom ingen har genomgående bottenresultat.

Fixartjänster vanliga

En av de indikatorer som har mätts är antalet fallskador bland personer över 80 år. Det antas visa i vilken grad kommunen arbetar skadeförebyggande. Några av de insatser inom det området som förekommer i många kommuner är information till de gamla och så kallade fixartjänster; en tjänst som de kan anlita för att få hjälp med att till exempel byta glödlampor. 71 procent av kommunerna utbildar också hemvårdspersonalen i säkerhetsfrågor.

I rapporten sägs att ”om den äldre tillförsäkras ett gott liv enligt socialtjänstlagens intentioner kan egentligen bara den enskilde själv bedöma. Jämförelserna mellan kommuner ger därför endast en begränsad bild av svensk äldreomsorg.”

Läs hela rapporten på Sveriges kommuner och landstings webbplats www.skl.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida